Advertising
Zakumaj.pl

Ubezwłasnowolnienie – co warto o nim wiedzieć?

Opiekun artykułu: arnirbk
Kto decyduje o ubezwłasnowolnieniu danej osoby?

Kto decyduje o ubezwłasnowolnieniu danej osoby?

Aby kogoś ubezwłasnowolnić, należy zwrócić się do sądu. Tylko bowiem sąd, opierając się na przedstawionych dokumentach, zeznaniach świadków oraz opiniach biegłych, jest w mocy wydać odpowiednie orzeczenie. Aby uzyskać orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu danej osoby, należy złożyć wniosek do sądu okręgowego.

Ubezwłasnowolnienie może być całkowite lub częściowe. O tym, jaki będzie jego zakres, także decyduje sąd – może on na przykład w trakcie rozpoznawania sprawy stwierdzić, że nie ma podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego, o które wystąpił wnioskodawca. Sąd może także oddalić wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeśli uzna go za bezzasadny.

Advertising
Advertising
Popularne tagi
 • alkoholizm
 • sąd okręgowy
 • kurator
 • narkomania
 • ubezwłasnowolnienie
 • demencja
 • ośrodek pomocy społecznej
 • opiekun
 • choroba alzheimera
Advertising
Advertising
Nowe pytania
  Advertising
  Zobacz również
   Advertising
   Zobacz również