Zakumaj.pl

W jaki sposób dostać się do wojska?

W jaki sposób dostać się do wojska?

Kariera wojskowa jest coraz częściej wyborem młodych ludzi, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Dla niektórych jest to spełnienie marzeń o zawodzie, który mogą wykonywać przez długie lata, dla innych sposób na życie przy braku innych pomysłów. Niezależnie od tego, co kieruje daną osobą, żeby dostać do wojska trzeba spełnić szereg wymagań, fizycznych i psychicznych.

 • Dla kogo wojsko

  Dla kogo wojsko

  Zanim zacznie się starania o przyjęcie do wojska zawodowego, trzeba zdawać sobie sprawę z określonych wymagań. Jeżeli nie spełnia się któregoś z nich, wstąpienie w szeregi armii będzie niemożliwe. Przede wszystkim do wojska mogą dostać się osoby, które mają ukończone 18 lat oraz posiadają obywatelstwo polskie i korzystają ze wszystkich praw publicznych. Nie mogą być również karane za żadne przestępstwa, czyli powinny cieszyć się nieposzlakowaną opinią pod każdym względem. W przypadku wykształcenia przyszły żołnierz powinien mieć je co najmniej na poziomie gimnazjalnym, chociaż im wyższe, tym lepsze, ponieważ otwiera drogę do późniejszego awansu.

 • Niezbędne dokumenty

  Niezbędne dokumenty

  Do najbliższej miejscu zameldowania siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) trzeba dostarczyć komplet dokumentów, które są niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania. Wśród dokumentów muszą znaleźć się wypełniony poprawnie wniosek o przyjęcie do wojska, a także życiorys, odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie o ukończeniu nauki albo na poziomie gimnazjalnym, albo wyższym. Wymagane jest również zaświadczenie o niekaralności – dotyczy to także przestępstw skarbowych – a czasami także poświadczenie obywatelstwa polskiego, odpowiednia deklaracja z numerem dowodu osobistego lub ksero dokumentu z podpisem. Poza dostarczeniem dokumentów do WKU należy złożyć również podanie do szkoły podoficerskiej.

 • Badania i testy

  Badania i testy

  Gdy otrzyma się pozytywną odpowiedź od szkoły, jednocześnie otrzyma się termin, w którym należy zgłosić się na badania oraz testy sprawnościowe. W czasie badania lekarskiego komisja lekarska lub jeden lekarz oceniają, czy jest się zdolnym do podjęcia służby wojskowej. Jest to potwierdzone odpowiednim dokumentem. Jednocześnie po przejściu badań następują testy sprawnościowe. Jeżeli wcześniej nie dbało się o kondycję, może być problem z ich zaliczeniem, dlatego zanim złoży się podanie o przyjęcie do wojska, warto trenować kondycję, zwłaszcza sprawność oraz szybkość. Na teście otrzymuje się punty. Suma punktów ze wszystkich testów oraz ich pozytywne przejście decydują o przyjęciu w szeregi wojskowych.

 • Wstąpienie do wojska

  Wstąpienie do wojska

  Po przejściu wszystkich testów oraz uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów uzyskuje się informację o przyjęciu do wojska. Następnie podpisuje się kontrakt i można rozpocząć nowy etap swojego życia, który z pewnością będzie interesujący, ale wymagający dużo pracy nad swoją kondycją psychiczną i fizyczną. Ze względu na to, że obecnie armie różnych krajów współpracują ze sobą, warto zainwestować w naukę języków obcych, co może być jedną z dróg do awansu.