Zakumaj.pl

Dzień Babci w Polsce i na świecie

Dzień Babci w Polsce i na świecie

Co roku jednego dnia obchodzone jest święto na cześć wszystkich babć. Należy o nich pamiętać niezależnie od dnia i pory roku, jednak Dzień Babci przypomina, że są to jedne z najważniejszych osób w życiu każdego człowieka. Pełna troski, opiekująca się wnukami, uśmiechnięta, znająca najlepsze opowieści i lepiąca przepyszne pierogi, z tym kojarzy się zazwyczaj babcie i za wszystko, co dobrego robią dla swoich wnucząt nie tylko w Polsce, ale i na świecie, należy im się szczególna wdzięczność.

 • W Polsce

  W Polsce

  Chociaż święto to jest stosunkowo młode, w Polsce cieszy się dużą popularnością i co roku babcie, a także dziadkowie, którzy obchodzą swój dzień po babciach, otrzymują wiele wyrazów miłości oraz uznania. Kwiaty, prezenty, laurki, wizyty z ciastem są charakterystyczne dla świętowania Dnia Babci nad Wisłą. Początek obchodów tego święta w dniu 21 stycznia dał konkurs zorganizowany przez magazyn „Kobieta i życie” w 1964 roku. Jednak do jego popularyzacji przyczynił się szczególnie poznański „Express Wieczorny”. Od 1966 roku weszło ono na stałe to kalendarium świąt polskich i jest obchodzone po dziś dzień. Każdy, kto ma babcię, stara się spędzić ten dzień z nią na przyjemnościach, które cieszą zarówno babcie, jak i wnuczęta. Trzeba jednak pamiętać, że niezależnie od tego, co podaruje się babci, najważniejszy jest wspólnie spędzony czas.

 • W Stanach Zjednoczonych

  W Stanach Zjednoczonych

  W Stanach Zjednoczonych obchodzi się jednego dnia święto babci i dziadka. Stanowi on Narodowy Dzień Dziadków, który jest dniem zatwierdzonym jako święto przez Kongres USA. W tym dniu dzieci są zachęcane do doceniania osób starszych, ich pracy dla innych, mądrości, dojrzałości i poświęcenia w opiece nad wnuczętami. Zachęca się je także do odwiedzania starszych członków rodziny, nie tylko dziadków. Można przyjść z prezentem lub po prostu w odwiedziny albo pomóc w bieżących sprawach. Dzień ten obchodzony jest co roku od 1978 roku w pierwszy poniedziałek września. Specjalnie dla niego została napisana piosenka – „Piosenka dla dziadka i babci” – której uczone są wszystkie dzieci w przedszkolach i szkołach. W tym samym dniu, co w Stanach Zjednoczonych, święto dziadków obchodzone jest w Kanadzie.

 • W Bułgarii

  W Bułgarii

  Zupełnie odmiennie od polskiego Dnia Babci obchodzi się ten dzień w Bułgarii. Przypada on również na 21 stycznia, chociaż bywa obchodzony już 20 stycznia. Celebruje się go głównie na wsiach, gdzie jest zwyczajem związanym nie tyle z babciami, co z dziećmi urodzonymi w czasie poprzedniego roku. Dzieci i matki odwiedzają krewnych i otrzymują prezenty. Święto jest bardzo rodzinne i sprzyja zbliżaniu się pokoleń.

 • W Rosji

  Pomimo że wielu osobom wydaje się, że Dzień Babci obchodzony jest w Rosji tak samo jak w Polsce, a nawet że przywędrował do kraju z Rosji, nie jest to prawda. Obchodzi się je 15 października od 2009 roku jako święto znane pod nazwą Dzień Babci i Dziadka. Nie jest jednak szczególnie celebrowane. Odwiedza się co prawda starszych członków rodziny, jednak dzień ten nie stanowi wyjątkowego wydarzenia w rosyjskim kalendarzu.