Advertising
Zakumaj.pl

Zasady wiary baptystów

Opiekun artykułu: martajg
Zasady wiary baptystów

Zasady wiary baptystów

O odłamach chrześcijaństwa częściej „coś” się słyszy, niż wie. Tak właśnie jest z baptystami. Jest to jeden z nurtów chrześcijaństwa, należący do odłamu protestantyzmu. Powstał już w XVII wieku i od tego czasu stopniowo się rozpowszechniał. Obecnie ma zwolenników na całym świecie, chociaż poza Stanami Zjednoczonymi nie są to zazwyczaj bardzo duże skupiska wiernych.

Advertising
Advertising
 • Znaczenie Biblii

  Znaczenie Biblii

  W baptyzmie Biblia, czyli Nowy Testament i Stary Testament, są jedynymi i najważniejszymi wskazówkami dla człowieka, jak żyć, jak postępować. Stanowią drogowskaz dla wiary oraz życia chrześcijańskiego każdego wiernego. Zapisane w Biblii słowa uznawane są za Boże Słowo zapisane rękami wybranych. Takie podejście do kwestii Pisma Świętego ma swoje zalety, ponieważ baptyści są dzięki temu bardzo jednorodną grupą, jeżeli chodzi o podejście do podstawowych dogmatów.

 • Chrzest święty

  Podczas gdy u katolików chrzci się przede wszystkim małe dzieci, u baptystów sakrament ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które są świadome, same o to poproszą, nawróciły się. Taki chrzest ma mieć prawdziwą wartość, ponieważ jest decyzją podjętą samodzielnie przez chrzczonego.

 • Pamiątka wieczerzy

  Pamiątka wieczerzy

  Baptyści uznają ustanowienie Ostatniej Wieczerzy za pamiątkę pozostawioną przez Jezusa Chrystusa dla swoich uczniów. Ma ona przypominać o męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Według zasad obowiązujących w baptyzmie Jezus jest jedyną, prawdziwą głową Kościoła i kiedyś powróci na Ziemię, żeby zabrać do siebie swoich wiernych oraz odprawić sąd ostateczny.

 • Łaska od Boga

  Człowiek uzyskał i uzyskuje łaskę tylko z woli Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Ze swojej natury jest grzeszny, więc nie może sam zasłużyć na nią w pełni, ani tym bardziej udzielić jej sobie. Ludzkie grzechy zostały zmyte przez ofiarę, jaką Jezus złożył ze swojego życia, pozwalając się ukrzyżować. Tak samo zmywa je chrzest, dlatego istotna jest świadomość jego przyjęcia oraz zgoda na boską łaskę, której nie można otrzymać przez uczynki, a jedynie przez zgodę na jej przyjęcie.

 • Dołączenie do wspólnoty

  Dołączenie do wspólnoty

  Przyjęcie chrztu, przyjęcie łaski boskiej stwarza przed baptystą nowe wymagania oraz zobowiązania związane z życiem dobrego chrześcijanina. Oznacza to szanowanie Słowa Bożego, życie zgodnie z jego wytycznymi, jak również dołączenie do wspólnoty chrześcijańskiej, kierującej się takimi samymi zasadami. Takie środowisko jest idealne dla wzrostu duchowego i umysłowego dobrego chrześcijanina.

 • Zbawienie przez Chrystusa

  Zbawienie przez Chrystusa

  Baptyści uważają, że zbawienie człowieka może dokonać się tylko i wyłącznie przez Chrystusa i w Chrystusie, który jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. W związku z tym żadna wiara nie może rościć sobie prawa do tej, która zapewni stuprocentowe zbawienie.

Popularne tagi
 • nowy testament
 • proboszcz
 • tradycja bożego ciała
 • odłam chrześcijaństwa
 • jezus chrystus
 • kościół
 • papież
 • baptyści
 • wspólnota chrześcijańska
 • ksiądz
 • czerwiec
 • ołtarz
 • pismo święte
 • diecezja
 • historia bożego ciała
Advertising
Advertising
Advertising
Zobacz również
Advertising
Zobacz również