Zakumaj.pl

Co warto zobaczyć, będąc w Korzecku?

Co warto zobaczyć, będąc w Korzecku?

Korzecko jest wsią w gminie Chęciny, położoną w województwie świętokrzyskim. Znajduje się w pobliżu traktu biegnącego w kierunku Podzamcza Chęcińskiego. Nazwa wsi pochodzi od miary wielkości – korca albo od sposobu karczowania drzew. Pierwsze wzmianki o wsi można znaleźć w „Kronice” Jana Długosza, który podaje, iż wchodziła w skład chęcińskiego starostwa grodowego. Należała więc do majątku króla. Po potopie szwedzkim dla wsi przyszły ciężkie czasy, jedynymi miejscami pracy stały się wtedy pobliska cegielnia oraz kamieniołom.

 • Nieczynny kamieniołom

  To miejsce, w którym bez problemu znajdziesz kalcyt żyłowy. Fragmenty ścian, które są zarośnięte, podkreślają te nagie i błyszczące w promieniach słońca. Są one zbudowane z czerwonych dolomitów, a na grzbiecie góry odsłaniają się dewońskie wapienie bogate w faunę z tego okresu w dziejach naszej planety. Jest to zatem miejsce odpowiednie dla osób pasjonujących się geologią. Kamieniołom jest częścią rezerwatu „Góra Rzepka”. Chroni się tu dziewięćsił bezłodygowy i popłocholistny oraz zawilec wielkokwiatowy.

 • Cmentarz

  Zostali na nim pochowani żołnierze rosyjscy, którym potyczki na bagnety przyniosły śmierć. Wśród nich był artylerzysta, który został pozbawiony głowy przez pocisk, więc spoczywa bez niej. Leży tu również polski legionista zabity przez miejscową ludność, gdy próbował zarekwirować krowę. Do dnia dzisiejszego można podziwiać tu jedynie cztery mogiły, fragment ogrodzenia i krzyż prawosławny, a to dlatego, że w latach pięćdziesiątych mieszkańcy zaorali to miejsce.

 • Ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne

  Idąc żółtym szlakiem turystycznym, niedaleko rezerwatu „Góra Rzepka” możesz zobaczyć gospodarstwo owczarskie, które jest prowadzone wyłącznie metodami ekologicznymi. Właściciele z pewnością pozwolą ci skosztować ich sera albo oglądać strzyżenie owiec. Jeżeli uda ci się tu trafić w okresie sprzedaży młodych, będziesz mógł być świadkiem tego, jak jagniątka zdobywają nowy dom.

 • Kuźnia

  Jako że pochodzi z XIX wieku i jest całkowicie drewniana – kuźnia została wpisana do rejestru zabytków. Została wybudowana na planie prostokąta i znajduje się tu jedynie jedno pomieszczenie. Całość budynku pokrywa czterospadowy dach.

 • Ruiny zamku w Chęcinach

  Ruiny zamku w Chęcinach

  Turyści uważają okolice zamku chęcińskiego za najbardziej atrakcyjne w całej Kielecczyźnie. Uznawany za najpotężniejszą twierdzę w Polsce zamek pochodzi z przełomu wieków XII i XIII. Odbywały się tu zjazdy rycerstwa, które dały początek sejmikom szlacheckim. Zamek był również miejscem, gdzie po śmierci króla Zygmunta I Starego mieszkała królowa Bona. Przetrzymywano tu także jeńców wojennych, którzy pochodzili ze znaczących rodów.