Advertising
Zakumaj.pl

Jak pisać różne rodzaje listów – prywatny, półoficjalny, urzędowy?

Opiekun artykułu: maagda
Jak pisać różne rodzaje listów – prywatny, półoficjalny, urzędowy?

Jak pisać różne rodzaje listów – prywatny, półoficjalny, urzędowy?

W epoce poczty elektronicznej wydaje się, że listy zanikają i mało kto jeszcze zaznajomiony jest ze sztuką ich pisania. Istotnie, mając do przekazania prywatne wiadomości, częściej korzysta się z maili, z wiadomości tekstowych wysyłanych przez telefon komórkowy, jednak korespondencja pomiędzy urzędami a klientami nadal kwitnie. Z tego powodu warto znać zasady pisania listów, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy zajdzie potrzeba, aby na jakiś odpisać.

Advertising
Advertising
 • List prywatny

  List prywatny

  Z powodzeniem można powiedzieć, że list prywatny jest najłatwiejszy do napisania, ponieważ nie zawiera oficjalnych formułek. Można napisać go na dowolnym papierze, chociaż pisząc do kogoś bliskiego warto zadbać, aby była to papeteria z motywami, które adresat lubi lub przynajmniej kartka lub koperta w ulubionym kolorze. Dzięki temu odbiorcy będzie jeszcze milej otrzymać niespodziewany list. Powitanie, które powinno znaleźć się na początku listu, może być różnorodne, od krótkiego: cześć Aniu, po bardziej wylewne powitania: kochana, najdroższy, moja droga. Listy prywatne pisywane są do najbliższych, więc można użyć zdrobnienia albo nazewnictwa stosowanego pomiędzy przyjaciółmi. Pierwsza część listu, pozdrowienia i pytanie o zdrowie, nie musi być długa, choć warto ją zaznaczyć, natomiast druga część listu, w której zawiera się jego właściwa treść, może być dowolna. Na zakończenie należy wyrazić życzenie rychłego kontaktu, oczekiwanie na odpowiedź i dopisać pozdrowienia. Podpisać można się jedynie imieniem. Pisanie daty w liście prywatnym nie jest konieczne. Można zaznaczyć ją na ostatniej stronie lub na pierwszej, w prawym górnym rogu.

 • List półoficjalny

  List półoficjalny

  W odróżnieniu od listu urzędowego, list półoficjalny pisany jest do prywatnej osoby, a nie do instytucji. W dobrym tonie jest napisanie go odręcznie, żeby zaznaczyć wynikającą z listu poufność. Pismo powinno być staranne, łatwe do odczytania. Ze względu na to, że list tego rodzaju przekazuje zazwyczaj sprawy informacyjno-służbowe dotyczące konkretnej kwestiialbo wydarzenia, niezbędne jest dopisanie daty. Powinna się ona znaleźć na dole i obejmować dzień, miesiąc, rok oraz miejsce napisania listu. Na górze, poza nagłówkiem składającym się z imienia i nazwiska adresata powinny znaleźć się jeszcze dodatkowe informacje. W lewym górnym rogu należy napisać adres adresata, natomiast w prawym adres oraz imię i nazwisko nadawcy listu. Do nagłówka należy dodać zwrot grzecznościowy, który określa stopień zażyłości lub relacji, jakie łączą odbiorcę listu z jego nadawcą. List oficjalny jest przeznaczony zazwyczaj tylko do jednej osoby, dlatego aby mieć pewność, że nikt więcej go nie przeczyta, na kopercie warto napisać „poufne” albo „do rąk własnych”.

 • List urzędowy

  List urzędowy

  Listem, który nastręcza wiele trudności w pisaniu, jest list urzędowy. Urzędnicy są w tym wyspecjalizowani, mają odpowiednie szablony, jednak przeciętna osoba rzadko pisze tak oficjalne rzeczy. Ze względu na to, że takie listy mają charakter urzędowy, są podstawą rozpatrywania pewnych spraw, muszą przyjąć odpowiednią formę. W związku z tym najlepiej pisać je na komputerze – choć ręczne również są dopuszczalne – w lewym górnym rogu wpisując dane osobowe i adresowe nadawcy. W prawym górnym rogu wpisuje się miejsce oraz datę napisania listu. Nagłówek listu jest podyktowany tym, do jakiej instytucji pisze się list, jednak zawsze powinien on zawierać zwroty grzecznościowe: szanowny panie wojewodo, szanowny panie marszałku, szanowna pani dyrektor. Pod nagłówkiem należy umieścić treść listu, a pod nim miejsce na podpis. Podpis zawsze musi być odręczny. Gdy do pisma mają zostać dołączone załączniki, np. ksero dowodu osobistego, trzeba wyszczególnić to pod podpisem po prawej stronie. Jeżeli pismo jest odpowiedzią na list przysłany z urzędu, wówczas warto podać numer sprawy, który znajduje się pod nagłówkiem w liście z danej instytucji.

Popularne tagi
 • serwetka na kolanach
 • prezent ślubny
 • hotel
 • sposób używania serwetek
 • nadawca
 • potrawa
 • język ciała
 • wiązanie proste
 • pasja
 • kolacja
 • strój
 • jedzenie
 • sauna sucha
 • polska wizytówka
 • zamknięcie
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising