Advertising
Zakumaj.pl

Jak poprawnie zredagować charakterystykę bohatera utworu?

Opiekun artykułu: madziarka
Jak poprawnie zredagować charakterystykę bohatera utworu?

Jak poprawnie zredagować charakterystykę bohatera utworu?

Charakterystyka to dość często spotykana w praktyce szkolnej forma wypowiedzi. Może dotyczyć osoby rzeczywistej albo bohatera literackiego. W obu przypadkach można skutecznie wywiązać się z zadania, przestrzegając kilku prostych zasad. Chcesz napisać dobrą pracę? Zapoznaj się z nimi.

Advertising
Advertising
 • Co powinna zawierać charakterystyka?

  Na pewno spotkałeś kiedyś pojęcia „charakterystyka zewnętrzna” i „charakterystyka wewnętrzna”. Charakterystyka zewnętrzna przedstawia wygląd bohatera, kolor oczu, włosów, wzrost, ubiór, typowe zachowania i sposoby mówienia. Charakterystyka wewnętrzna dotyczy cech osobowości (kłótliwy, leniwy, pogodny), charakteru (uparty, zawzięty, szlachetny), zainteresowań, wiedzy i umiejętności, światopoglądu, wyznawanych wartości.

 • Zbieramy materiał

  Warunkiem poprawnego zredagowania charakterystyki jest staranne zebranie materiału. W tekście należy znaleźć fragmenty, które dotyczą danej postaci. Najłatwiej odnaleźć te partie tekstu, które zawierają charakterystykę bezpośrednią, mówią o bohaterze wprost. Możesz odnaleźć je zarówno w narracji, jak i w wypowiedziach innych postaci. Jeśli twoja praca ma być wyczerpująca, nie ograniczaj się do nich. Bardzo wiele informacji wynika z typowych zachowań i reakcji bohatera czy otoczenia, w którym przebywa (charakterystyka pośrednia).

 • Porządkujemy materiał

  Po zebraniu materiału trzeba go uporządkować. Najlepiej wypisać poszczególne cechy przy odpowiednich punktach składających się na charakterystykę (wygląd zewnętrzny, osobowość, światopogląd itd.). Można to zrobić na przykład w tabelce.

 • Charakterystyka krok po kroku

  Teraz możesz przystąpić do redagowania charakterystyki. Zacznij od wstępu zawierającego ogólną prezentację danej postaci. Potem przedstawisz cechy jej wyglądu zewnętrznego, a następnie charakteru itp. W zakończeniu charakterystyki przedstaw swoją ocenę danego bohatera.

 • Bohater a epoka literacka

  Pamiętaj jednak, że charakterystyki poszczególnych bohaterów będą się bardzo od siebie różniły. Ma na to wpływ przede wszystkim epoka, w której powstał dany utwór. Przypomnij sobie, co nauczyciel mówił na lekcji na temat kreacji bohatera w danym okresie literackim i wykorzystaj tę wiedzę, pisząc charakterystykę.

 • Charakterystyka statyczna czy dynamiczna?

  Jeśli piszesz charakterystykę postaci, która pozostaje niezmienna w toku rozwoju akcji utworu, wtedy po prostu prezentujesz tę postać według kolejnych punktów planu. Powstaje charakterystyka statyczna. Inaczej jest, jeśli bohater się zmienia, jak na przykład Makbet z dramatu W. Szekspira. Wtedy proste wyliczenie cech nie odda prawdy o postaci, trzeba ukazać zachodzące w niej zmiany i ich przyczyny, a także następstwa (jakim człowiekiem Makbet był na początku, a jakim się stał? dlaczego się zmienił? jakie były tego skutki?).

 • Charakterystyka całościowa czy częściowa?

  Kiedy przystępujesz do pisania charakterystyki, ustal także, czy ma ona dotyczyć postaci jako takiej we wszystkich możliwych aspektach, czy może twoim zadaniem jest ukazać ją z pewnego punktu widzenia (można na przykład scharakteryzować Stanisława Wokulskiego wyłącznie jako przedsiębiorcę). Pisząc charakterystykę całościową staraj się unikać niekonkretnych, ogólnikowych sformułowań. Z kolei redagowanie charakterystyki częściowej wymaga dokładnego zebrania i przeanalizowania materiału.

 • Co to jest charakterystyka porównawcza?

  Jeśli twoim zadaniem jest napisanie charakterystyki porównawczej, masz nieco trudniejsze zadanie. Porównanie dwóch bohaterów nie polega bowiem na zredagowaniu dwóch osobnych charakterystyk i połączeniu ich w jedną pracę. Twoim zadaniem jest wskazanie podobieństw i różnic między postaciami (na przykład jeden z bohaterów był nieśmiały, drugi wyjątkowo odważny, ale obaj byli patriotami).

Popularne tagi
 • sposoby nauki języka obcego
 • egzamin
 • przyswajanie wiedzy
 • nauka języków
 • pisemny egzamin maturalny
 • uniwersytet
 • komunikacja
 • różnorodność
 • gramatyka
 • rozprawka
 • sposoby na naukę
 • umysł
 • zdrowe odżywianie
 • studiowanie
 • zdrowy sen
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
X