Advertising
Zakumaj.pl

Jak starać się o świadczenia przedemerytalne?

Opiekun artykułu: novika
Jak starać się o świadczenia przedemerytalne?

Jak starać się o świadczenia przedemerytalne?

Wśród świadczeń mających zapewnić środki utrzymania osobom zwolnionym, ale zbliżającym się do emerytury, można wyróżnić świadczenia przedemerytalne. Są one przeznaczone głównie dla osób, które straciły pracę, nie przysługuje im jeszcze emerytura, ale zbliżają się do niej. Świadczenie jest wypłacane przez ZUS i dzięki niemu można w mniej stresujący sposób przetrwać czas pomiędzy aktywnością zawodową a emeryturą.

Advertising
Advertising
 • Komu przysługują świadczenia?

  Komu przysługują świadczenia?

  Świadczenia przedemerytalne przysługują osobom, które spełniają ustalone w przepisach warunki. Można je podzielić na trzy grupy ubiegających się o świadczenia. Pierwsza to osoby, które zostały zwolnione z pracy ze względu na różnorodne czynniki: likwidację zakładu pracy, niewypłacalność pracodawcy, pracę przy azbeście. Druga grupa to osoby, które przebywały na rencie. Trzecia to osoby, które prowadziły działalność pozarolniczą, jednak zaprzestały uzyskiwania dochodów z tego źródła, ze względu na upadłość zakładu.

 • Wiek starającego się

  Wiek starającego się

  Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne, jest ukończenie odpowiedniego wieku. W przypadku kobiet jest to 56 lat, w przypadku mężczyzn – 61 lat. Dodatkowo każda osoba, która stara się o świadczenie, musi mieć potwierdzone przepracowanie 20 lat oraz minimum 6 miesięcy u ostatniego pracodawcy.

 • Urząd pracy

  Urząd pracy

  Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić przed uzyskaniem świadczenia, jest zarejestrowanie się – po zwolnieniu – w urzędzie pracy, najbliższym do miejsca zamieszkania, oraz przebywanie przynajmniej przez 6 miesięcy na zasiłku, przysługującym z urzędu. Składając dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, trzeba złożyć dokument potwierdzający aktualny status osoby bezrobotnej oraz zaświadczenie o pobieranym zasiłku. W czasie zarejestrowania w urzędzie trzeba również podejmować się prac, które są zlecane przez urząd. Odmowa, zwłaszcza nieuzasadniona, może skutkować odmową przyznania świadczenia przedemerytalnego.

 • Dokumenty dla ZUS

  Dokumenty dla ZUS

  Po otrzymaniu zaświadczenia z urzędu pracy w ciągu 30 dni od jego wydania należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych razem z dodatkowymi dokumentami, w tym świadectwem pracy z ostatniej pracy oraz wnioskiem z ZUS. Powinna być w nim zaznaczona przyczyna zwolnienia, np. upadłość zakładu lub jego niewypłacalność w stosunku do pracowników. Po przyjęciu dokumentacji do urzędu należy poczekać kolejne 30 dni na odpowiedź.

 • Decyzja ZUS

  Jeżeli spełnia się wszystkie warunki, decyzja wydana przez ZUS powinna być pozytywna. Od negatywnej, która wynika z niespełnienia określonych wymagań, można się odwoływać do wydającej decyzję instytucji albo do sądu pracy, który po rozpatrzeniu zebranych dokumentów może zdecydować, że świadczenia przedemerytalne jednak przysługują.

Popularne tagi
 • bezrobotny
 • emerytura
 • przedsiębiorstwo
 • zasiłek
 • zus
 • fundusz inwestycyjny
 • urząd pracy
 • decyzja odmowna
 • wypłata
 • sąd pracy
 • decyzja pozytywna
 • zakład ubezpieczeń społecznych
 • decyzja
 • instytucja
 • pracownik
Advertising
Advertising
Advertising
Zobacz również
Advertising
Zobacz również