Advertising
Zakumaj.pl

Zasady zmiany miejsca zameldowania

Opiekun artykułu: monkaaa
Zasady zmiany miejsca zameldowania

Zasady zmiany miejsca zameldowania

Obowiązujące w Polsce przepisy wymagają od obywatela polskiego miejsca zameldowania. W zależności od jego sytuacji lub konieczności jest to adres zameldowania stały lub czasowy. Jeżeli chce się uniknąć nieprzyjemności związanych z brakiem adresu, warto wiedzieć, czym różnią się oba meldunki oraz jak zmienić adres w razie przeprowadzki.

Advertising
Advertising
 • Meldunek stały

  Meldunek stały

  Zameldowanie stałe dotyczy przebywania w danym miejscu, mieście lub wiosce, przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W takiej sytuacji niezbędne jest zgłoszenie się do urzędu miasta lub gminy, żeby zmienić swój adres zameldowania. Koniecznością jest przy tym wymeldowanie się z poprzedniego miejsca, ponieważ nie można mieć dwóch adresów zameldowania, choć można mieć inny adres korespondencyjny.

 • Meldunek czasowy

  Zameldowanie na pobyt czasowy (lub tymczasowy) jest wymagane w momencie, gdy w danym miejscu będzie się przebywać dłużej niż 3 – 4 doby, lecz przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące. W takiej sytuacji meldunek czasowy deklaruje się w odpowiednim urzędzie miejskim ustnie, w obecności właściciela mieszkania lub osoby odpowiedzialnej za nie w inny sposób. W zależności od urzędu może wystąpić prośba o wypełnienie odpowiedniego formularza meldunkowego. Warto jednak wiedzieć, że meldunek tego rodzaju nie dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia, wyjazdów kolonijnych oraz pobytu u rodziny do 30 dni.

 • Niezbędne dokumenty

  Niezbędne dokumenty

  Do zmiany miejsca zameldowania niezbędne jest przygotowanie kompletu dokumentów oraz danych, dzięki którym proces ten odbędzie się prosto i bezproblemowo. Jeżeli na początku zadba się o przyniesienie wszystkich, wówczas nie trzeba będzie niczego donosić ani zaczynać procedury po raz kolejny. Wśród wymaganych informacji powinny znaleźć się:
  * nazwisko, w przypadku zamężnych kobiet również nazwisko rodowe,
  * imiona,
  * imiona rodziców,
  * nazwiska rodziców,
  * płeć,
  * stan cywilny,
  * obywatelstwo,
  * data urodzenia,
  * numer PESEL,
  * poprzedni adres zameldowania,
  * obecny adres zameldowania,
  * rodzaj, seria, numer dowodu tożsamości,
  * książeczka wojskowa (dla osób, które ją posiadają lub są objęte obowiązkiem wojskowym).

 • Konieczne wymeldowanie

  Konieczne wymeldowanie

  Zanim przejdzie się do zmiany adresu zameldowania i zamelduje się w nowym miejscu, należy koniecznie wymeldować się z poprzedniego. Dotyczy to zarówno meldunku tymczasowego, jak i stałego. W przeciwnym razie dopełnienie formalności nie będzie możliwe.

Popularne tagi
 • dokument tożsamości
 • niezbędne informacje
 • obowiązkowe wymeldowanie
 • adwokat
 • właściwe użytkowanie produktu
 • inwestycja
 • eksploatacja mieszkania
 • klient
 • data urodzenia
 • usługi
 • zupa z buraków
 • najemca
 • urząd
 • mięso wołowe
 • mieszkanie
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Zobacz również