Advertising
Zakumaj.pl

Prawo spadkowe (1)

  • Jakie są zasady spisania testamentu?

    Testament można spisać w dowolnym momencie swojego życia, chociaż zrobienie tego nie jest koniecznością. Jeżeli zmarły nie pozostawia po sobie ostatniej woli, sporządzonej na piśmie, wówczas następuje ustawowa kolejność dziedziczenia, jednak jeśli spadkodawca za życia nie zgadzał się na taką kolej rzeczy, w testamencie dokonuje niezbędnych zapisów. Tworzenie testamentu jest regulowane przez kodeks prawny i można wyróżnić trzy najważniejsze typu tego dokumentu: notarialny, ustny, prywatny. Czytaj więcej »

    martini

  • 1
Advertising
Advertising
Nowe pytania