Zakumaj.pl

Jak napisać dobrą pracę dyplomową?

Jak napisać dobrą pracę dyplomową?

Studiowanie nierozerwalnie związane jest z ciągłym zaliczaniem, wkuwaniem i pisaniem coraz to bardziej wyszukanych esejów oraz artykułów naukowych. To wszystko ma cię ostatecznie przygotować do napisania twojej pracy dyplomowej (licencjackiej czy magisterskiej). Rzecz jasna, na seminarium dyplomowym twój promotor wyjaśni ci ogólne zasady pisania rozprawy, takie jak minimalna ilość stron, wymogi co do strony tytułowej i przypisów czy wreszcie ostateczny termin oddania pracy. Reszta zależy od ciebie, twojej mobilizacji oraz pewnych reguł, których musisz się trzymać. Chcesz wiedzieć, jak napisać dobrą pracę dyplomową? Koniecznie przeczytaj poniższe porady.

 • Promotor

  Zacznij od wyboru promotora, który będzie ci odpowiadał ze względu na twój indywidualny rytm pracy. Jeśli nie jesteś zmobilizowany i potrzebujesz „twardej ręki”, wybierz tego pracownika uczelni, który trzyma się żelaznych zasad i na pewno dopilnuje, abyś na czas oddawał kolejne rozdziały.

 • Temat i teza

  Pomyśl, jakim zakresem tematycznym chciałbyś się zająć. Nie wybieraj go na chybił trafił, a poważnie zastanów się, w czym czujesz się dobry. Jeśli wybierzesz temat, który wcale cię nie interesuje, będziesz się potem z nim męczył przez rok albo dwa. Najlepiej, żeby to było coś, co najbardziej zainteresowało cię na studiach. Kiedy już wybierzesz swój temat (nie musisz od razu układać dokładnego tytułu pracy), przemyśl, co tak naprawdę chciałbyś swoją pracą przekazać i spróbuj to zapisać w jednym, niezbyt rozbudowanym zdaniu. To właśnie będzie twoja teza. Teza, czyli jasne przedstawienie problemu badawczego twojej pracy, jest naprawdę ważna. Wielu studentów pomija ten etap, a potem chwilę przed oddaniem ostatecznej wersji pracy promotorowi na siłę wymyśla tezę, która jakoś wpasuje się w tytuł rozprawy. To duży błąd. Jeśli ustalisz, jaka będzie twoja teza, dużo łatwiej będzie ci pisać rozdziały – będziesz wiedział, co musisz w nich wykazać.

 • Wstęp

  Wstęp

  Mimo iż wstęp do pracy dyplomowej występuje na samym jej początku, to jednak ty napisz go już na finiszu, kiedy rozdziały oraz zakończenie będą gotowe. We wstępie bowiem musisz umieścić następujące informacje: jakie wątki poruszyłeś w danych częściach rozprawy, dlaczego zdecydowałeś się na taki temat, z jakich materiałów korzystałeś, co sprawiło ci trudności. Dobry wstęp powinien pokazywać, iż jesteś naukowo związany z tematyką, którą poruszyłeś, że jest ci ona bliska i że jesteś w stanie zwięźle ją przedstawić. Wstęp to także najlepsze miejsca do złożenie podziękowań dla promotora. Nie musisz tego robić, ale jeśli czujesz, że powinieneś, pod koniec wstępu umieść krótkie zdanie, np. „Składam serdeczne podziękowania Pani Promotor (tytuł naukowy i nazwisko) za życzliwość, merytoryczne wskazówki oraz poświęcony czas”.

 • Przypisy

  Podczas pisania pracy dyplomowej zwróć szczególną uwagę na przypisy. Muszą się one znaleźć za każdym razem, kiedy dosłownie cytujesz jakąś pracę naukową lub własnymi słowami przytaczasz z niej myśli. Uczulam na to, gdyż nie tylko dosłowne przytoczenie czyichś słów powinno mieć swoje odniesienie do źródła, ale także korzystanie z czyjegoś dorobku, sądów oraz opinii. Promotor na pewno dostarczy ci schemat przypisów, jakich od ciebie oczekuje.

 • Pracuj systematycznie

  Pracuj systematycznie

  Nawet jeśli lubisz czuć presję czasu i zabierasz się do pracy dopiero wtedy, kiedy termin jej oddania zaczyna się nieubłaganie zbliżać, postaraj się być systematyczny i miej jakiś plan-konspekt, zanim przystąpisz do pisania. Po pierwsze, od samego początku semestru zbieraj potrzebne ci materiały i sprawdzaj ich dostępność. Być może będziesz musiał poszukać jakiejś pozycji poza biblioteką uczelnianą. Po drugie, jeśli twoja praca ma charakter badawczy, musisz sporządzić wytyczne do badań i zacząć je organizować dużo wcześniej. Pamiętaj, że oprócz przeprowadzenia badania, musisz mieć czas, żeby opracować jego wyniki.

 • Pytaj

  Pytaj

  Promotor nie jest tylko od tego, żeby przed samą obroną swoim podpisem zatwierdzić pracę. To powinna być osoba, do której możesz zwrócić się z każdym problemem. Dlatego jeśli masz wątpliwości, udaj się do promotora. Na pewno pomoże ci w zbieraniu materiałów albo sprawdzi zasadność twojej tezy.