Advertising
Zakumaj.pl

Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

Opiekun artykułu: karolciaw
Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

Stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą może zostać wypowiedziany w różny sposób. Już zaczynając pracę, warto wiedzieć, jakie są sposoby rozstania się z aktualnym miejscem zatrudnienia. Rozstanie może wynikać z woli pracownika lub pracodawcy, gdy dalsze zatrudnienie z jakichś powodów nie jest możliwe albo uzasadnione.

Advertising
Advertising
 • Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

  Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

  Pierwszą rzeczą, o jakiej trzeba pamiętać, jest fakt, że wypowiedzenie jest zawsze jednostronną czynnością, inicjowaną albo przez pracownika, albo przez pracodawcę. Polega na wypowiedzeniu i zakończeniu stosunku pracy przed dniem ustalonym w umowie podpisanej przez obie strony, z jednoczesnym zachowaniem praw do okresu wypowiedzenia. Jest on regulowany przez Kodeks Pracy. Drugą rzeczą wartą zapamiętania jest fakt, że wypowiedzenie zawsze musi być sporządzone na piśmie.

 • Wypowiedzenie umowy przez pracownika

  Pracownik, który chce zakończyć pracę w danym miejscu, może to zrobić, przedstawiając pisemne wypowiedzenie. Nie jest konieczne podawanie w nim przyczyn podjęcia takiej decyzji i pracodawca nie powinien dociekać natarczywie, co pracownika do tego skłoniło. Wypowiedzenie nie musi być konsultowane z żadną organizacją związkową na terenie przedsiębiorstwa – jeśli taka istnieje. Jednocześnie wypowiedzenie można przedłożyć nawet w trakcie okresu ochronnego – urlopu wypoczynkowego czy macierzyńskiego.

 • Skuteczne wypowiedzenie

  Skuteczne wypowiedzenie

  Wypowiedzenie umowy przez pracownika nie jest uzależnione od zgody drugiej strony. Jest ono ważne w momencie, kiedy pracodawca otrzymał pismo i mógł się z nim zapoznać. Wchodzi wtedy w życie okres wypowiedzenia, zgodny z rodzajem umowy oraz ze stażem pracy pracownika i po jego zakończeniu stosunek pracy uznaje się za rozwiązany.

 • Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

  Pracodawca musi przedstawić wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi na piśmie. Jednak musi przy tym pamiętać, że może je wręczyć tylko tym pracownikom, którzy nie są objęci szczególną ochroną. Ochrona taka wynika z regulacji prawnych, które dotyczą przede wszystkim: kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskim, pracowników w okresie przedemerytalnym, imiennie wskazanych przez zarząd organizacji związkowej zakładu, jak również tych, którzy przebywają na urlopie lub są nieobecni w pracy z innych powodów.

 • Skuteczne wypowiedzenie

  Skuteczne wypowiedzenie

  Podobnie jak w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, tak i tym razem nie jest ono uzależnione od zgody drugiej strony. Niezbędne jest jednak, aby pracownik zapoznał się z pismem oraz potwierdził jego otrzymanie. W przypadku dostarczania wypowiedzenia listem poleconym, niezbędne jest dołączenie formularza potwierdzenia odbioru, wtedy czas wypowiedzenia liczy się od daty doręczenia pisma.

Popularne tagi
 • kursy
 • wygląd wypowiedzenia
 • pisemne wypowiedzenie
 • urlop wychowawczy
 • wypowiedzenie z pracy
 • praktyka
 • skuteczność wypowiedzenia
 • zasady rozwiązania umowy o pracę
 • nazwisko
 • rekrutacja
 • wypowiedzenie umowy przez pracodawcę
 • zasiłek
 • zawód
 • depresja
 • dane adresowe
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising