Zakumaj.pl

Jak radzić sobie ze złym nauczycielem?

Jak radzić sobie ze złym nauczycielem?

Jak w każdym zawodzie, tak i w nauczycielstwie zdarzają się osoby, które minęły się ze swoim powołaniem. Nie każdy nadaje się do tej profesji i nie powinien też na siłę się jej trzymać. Czasem może zdarzyć się taka sytuacja, że to niestety nasze dziecko będzie musiało mieć z kimś takim kontakt, co może pozbawić chęci do nauki przedmiotu. Postaraj się zawsze reagować na podobne sygnały od swojego dziecka i nie traktuj ich jedynie jako próby usprawiedliwienia kiepskich ocen. Być może te sygnały są prawdziwie i rzeczywiście należałoby interweniować. Jak to zrobić?

 • Spytaj innych rodziców

  Spytaj innych rodziców

  Pierwsza rzecz, jaką należałoby zrobić w tej sytuacji, to zorientować się, czy tylko twoje dziecko ma problem z danym nauczycielem. Zadzwoń do rodzica dziecka, który uczęszcza do tej samej klasy co twoja pociecha i postaraj się podpytać, czy otrzymywali oni podobne sygnały co ty. Możesz również dowiedzieć się, czy opowiadane przez twoje dziecko sytuacje rzeczywiście miały miejsce, czy są może jedynie wytworem jego wyobraźni. Jeśli to prawda, to spytaj, czy kolega twojego dziecka wie, co mogło być powodem złego zachowania nauczyciela.

 • Porozmawiaj z nauczycielem

  Jeśli zaczynasz się martwić o swoje dziecko, porozmawiaj z jego wychowawcą lub nawet z nauczycielem, którego cała sytuacja dotyczy. Pamiętaj jednak, by nie atakować go ani nie stosować żadnych gróźb, bowiem nie masz pewności, czy doszło tu do jakichkolwiek przewinień z jego strony. Dzieci bardzo często błędnie interpretują różne zachowania i być może nie stało się nic złego. Przedstaw nauczycielowi całą sytuację, wytłumacz stanowisko swojej pociechy oraz twoje jako rodzica i poproś o wyjaśnienie sprawy. Być może doszło do zwykłego nieporozumienia lub wręcz to twoje dziecko jest winne całej aferze. Oczywiste jest, że rodzic zawsze będzie ufał swojemu dziecku oraz go bronił, lecz postaraj się zachować obiektywizm.

 • Kontroluj sytuację

  Kontroluj sytuację

  Nawet jeśli cała sprawa okaże się drobnym nieporozumieniem lub jej skala była znacznie mniejsza, niż wynikało to z relacji twojego dziecka, nie trać kontroli nad sytuacją. Bardzo łatwo jest uznać, że wszystko już za tobą i żadna krzywda się więcej nie stanie, a to usypia czujność. Lepiej jest na bieżąco rozmawiać z dzieckiem o tym, jak układają się jego relacje z nauczycielem. Jeśli będzie ono bało się na ten temat rozmawiać, reaguj. Być może jest przez nauczyciela zastraszane lub szantażowane.

 • Zgłoś sprawę dyrekcji

  Mając niezbite dowody na to, że zachowanie nauczyciela było nieodpowiednie, nie czekaj na to, aż twojej pociesze lub innym dzieciom stanie się jakaś krzywda. Taki nauczyciel powinien być jak najszybciej odsunięty od nauczania. Połączcie siły z innymi rodzicami i złóżcie wniosek o zmianę nauczyciela. W końcu to nauczyciel jest dla uczniów, a nie uczniowie dla nauczyciela i wy jako rodzice macie prawo oczekiwać, iż wasze dzieci będą nauczane w odpowiedni sposób, według ściśle określonych reguł. Nie bój się tych praw egzekwować.