Zakumaj.pl

W jaki sposób napisać dobre wypracowanie?

5.0 (razem głosów: 1)
W jaki sposób napisać dobre wypracowanie?

Pisanie wypracowań to zmora niejednego ucznia, niezależnie od tego, czy jest w podstawówce, gimnazjum czy w liceum. Temat, jego zrozumienie, poparcie własnych teorii przykładami, wszystko to wydaje się trudne i nie do zrobienia. Jednak wystarczy skorzystać z kilku rad, aby pisanie wypracowania stało się mniej kłopotliwe i czasochłonne.

 • Zrozumienie tematu

  Zrozumienie tematu

  Bez zrozumienia tego, o co chodzi w temacie, ciężko napisać poprawne wypracowanie. Czasami temat jest oczywisty i dotyczy opisania kogoś albo czegoś lub porównania dwóch dzieł literackich. W takiej sytuacji nie trzeba zastanawiać się długo, tylko przygotować materiały pasujące do tematu. Jeżeli dotyczy on porównania dwóch opowiadań lub wierszy, warto dowiedzieć się, kiedy zostały napisane, w jakiej epoce, przez kogo, ponieważ to może wpływać na tematykę wiersza, podobnie jak epoka, w której powstał. Dzięki poznaniu tych podstaw łatwiej znaleźć punkt zaczepienia i odnosić się do tematu szerzej, zamiast krążyć cały czas wokół budowy technicznej omawianego utworu. Jeśli temat jest bardziej elastyczny i wymaga przede wszystkim wyobraźni, można zdać się na własną pomysłowość.

 • Przydatny plan

  Przydatny plan

  Niewiele osób potrafi siąść przy biurku z długopisem w ręku i zacząć pisać na zadany temat. Dlatego bardzo dobrym sposobem przed rozpoczęciem pisania jest przygotowanie planu, w którym zostaną uwzględnione najważniejsze elementy przyszłej pracy. W planie trzeba uwzględnić to, co istotne i co będzie rozwijane w trakcie dalszego pisania. Przygotowanie schematu – w postaci punktów lub graficznie, co jest dobre dla wzrokowców – ułatwia pisanie, ponieważ każdy zrealizowany punkt można odhaczać.

 • Istotny wstęp

  Istotny wstęp

  Niektóre osoby uważają, że wstęp w wypracowaniu nie musi być dłuższy niż jedno zdanie, jednak o wiele płynniej czyta się prace, które posiadają wprowadzenie. Z tego powodu warto nie zapominać o tym elemencie, zwłaszcza że można w nim zaakcentować tematykę pracy, swoje założenia oraz zaznaczyć, co chce się uzyskać w rozwinięciu. Jeżeli praca dotyczy porównania dwóch dzieł literackich, można zacząć prostym: w mojej pracy chcę przedstawić porównanie literatury romantyzmu z poezją z okresu II wojny światowej. Wydaje się, że to niewiele, jednak w znaczący sposób ułatwia pisanie autorowi wypracowania.

 • Rozwinięcie pracy

  Rozwinięcie pracy

  Środkowa część pracy, czyli rozwinięcie, służy do analizy i interpretacji porównywanych utworów, bohaterów, tematyki podanej w temacie głównym. Nie oznacza to jednak, że należy cytować całe ustępy z utworu i biografie bohaterów. Należy wyodrębnić tylko te elementy, które pasują do tematu. Dzięki temu praca nie będzie przesadnie długa i męcząca dla czytających lub słuchających jej osób, jednak co najważniejsze, nie będzie tzw. laniem wody, lecz stanie się konkretna i rzeczowa.

 • Celne zakończenie

  Każda praca powinna być podzielona na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. W zakończeniu należy zestawić wszystkie porównywane w pracy elementy i dokonać ich ostatecznej oceny. Jeżeli w temacie wypracowania zostało postawione pytanie: jak uważasz, czy zgadzasz się, jak oceniasz, utwór albo bohatera, wówczas zakończenie jest najlepszym miejscem na to, aby na nie odpowiedzieć. Nie trzeba zgadzać się z zaakcentowanym w temacie twierdzeniem, lecz trzeba uzasadnić, z jakiego powodu uważa się inaczej. Wyrażenie swojego zdania w ostatnich linijkach wypracowania doda mu osobistego wydźwięku.