Advertising
Zakumaj.pl

Jak wykorzystać barometr do prognozowania pogody?

Opiekun artykułu: ani
Advertising
Jak wykorzystać barometr do prognozowania pogody?

Jak wykorzystać barometr do prognozowania pogody?

Barometrów używano do prognozowania pogody już w XIX wieku. Barometr, zwany także aneroidem, służy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, którego zmiany mają wpływ na to, jaka jest pogoda. Odpowiednie wartości odczytujemy na tarczy urządzenia dzięki wskazówce, która reaguje na odkształcanie się pod wpływem powietrza atmosferycznego metalowej puszki o elastycznych ściankach, z której wypompowano powietrze. Same odczyty nie wystarczą, by przewidzieć pogodę, trzeba je jeszcze odpowiednio zinterpretować.

Advertising
Pokaż wszystko »
Warto zapamiętać:

Ciśnienie atmosferyczne mierzy się w milimetrach słupka rtęci (mm Hg, w krajach anglosaskich – w calach słupka rtęci, czyli inches Hg) albo w hektopaskalach (lub milibarach, przy czym 1 hektopaskal = 1 milibar oraz 1 hektopaskal = 0,75 mm Hg). Średnie ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 1013 hPa.

Wskazówki:

Sam odczyt wartości ciśnienia atmosferycznego nie wystarczy do tego, by poprawnie przewidzieć pogodę – możliwa jest ładna pogoda przy niskim ciśnieniu i niepogoda przy wysokim.