Advertising
Zakumaj.pl

Jak manager powinien rozwiązywać problemy w pracy?

Opiekun artykułu: kaczy
Jak manager powinien rozwiązywać problemy w pracy?

Jak manager powinien rozwiązywać problemy w pracy?

Problemy i konflikty w pracy były, są i będą. Jest to bowiem miejsce, gdzie spotykają się ludzie o różnych zdaniach, innych wartościach czy z odmiennymi przekonaniami. Do zadania managera należy jednak z ludzi różnej „maści” stworzyć zespół, który będzie miał jeden cel. I to właśnie on jest głównym argumentem, który lider ma jako asa w rękawie, chcąc wyeliminować nieporozumienia wśród pracowników. Co jeszcze może zrobić?

Advertising
Advertising
 • Bez komunikacji ani rusz

  Bez komunikacji ani rusz

  Każda firma powinna mieć ustalone miejsce, czas i formę, w jakiej pracownicy mogą zgłaszać managerowi swoje potrzeby, problemy czy też konflikty, które nie sprzyjają pracy, wręcz obniżają jej efektywność. Bez komunikacji nie dojdzie do porozumienia lub kompromisu na określonej płaszczyźnie. Istotne jest przede wszystkim nazwanie rzeczy po imieniu i dotarcie do źródła nieporozumienia czy niezaspokojonych potrzeb pracowników, które spowodowały konflikt. Manager musi być wyczulony na takie sytuacje i każdy, nawet najmniejszy sygnał wiszącej w powietrzu burzy. W razie potrzeby lider powinien podejść do sprawy z należytym szacunkiem wobec pracowników i w obiektywny sposób działać, by ocalić dobre imię firmy.

 • Lepiej zapobiegać konfliktom niż je rozwiązywać

  O tym, jak zapobiegać konfliktom, a jeśli już się pojawią, znacznie ograniczyć ich siłę, wie każdy dobry manager. Wśród zmęczonych, niedowartościowanych, źle wynagradzanych, wykorzystywanych do prac nadobowiązkowych pracowników znacznie częściej może dojść do trudności w opanowywaniu emocji i trzymaniu na wodzy swoich nerwów. Nieciekawa atmosfera w firmie, w której nie widzi się potrzeb pracownika, a jedynie jego możliwości wypełniania często nadmiernych obowiązków, stanowi punkt zapalny. Działania prewencyjne na tej płaszczyźnie są zatem niezwykle istotne. Bo przecież lepiej jest zapobiegać konfliktom niż je rozwiązywać.

 • Jakie sposoby rozwiązywania konfliktów powinien stosować manager?

  Jakie sposoby rozwiązywania konfliktów powinien stosować manager?

  Zanim podjęta zostanie decyzja, w jaki sposób rozwiązać problemy pracowników, manager musi ustalić, czy jest to konflikt destrukcyjny, czy konstruktywny. Destrukcyjny godzi zawsze w interes firmy i objawia się nieefektywną pracą w zespole, ujawniając się przede wszystkim samą formą: pomówieniami, intrygami, wyzwiskami, a nawet rękoczynami. Drugi rodzaj konfliktu – konstruktywny – ma miejsce w sytuacji, gdy pracownicy tworzący zespół w przystępny i z góry umówiony sposób wyrażają swoje poglądy na dany temat i starają się, choć bywa to trudne, szukać rozwiązania. Manager może zatem:
  * negocjować z pracownikami,
  * użyć anonimowych ankiet, aby mieć obraz problemu,
  * przeprowadzić indywidualne rozmowy z każdym z członków zespołu,
  *  przy pomocy głosowania wybrać arbitra, który jako że został obdarzony przez większość głosów zaufaniem, po dogłębnym przeanalizowaniu konfliktu zaproponuje możliwe rozwiązania.

Popularne tagi
 • dystans personalny
 • komunikacja niewerbalna
 • wygląd zewnętrzny
 • jak wydawać polecenia
 • jak rozwiązywać konflikty
 • sposób na zostanie dobrym szefem
 • jak zmotywować pracowników
 • wydajność
 • komunikacja interpersonalna
 • przepływ informacji
 • konflikt konstruktywny
 • przyczyny negatywnego stanu emocjonalnego
 • dział handlowy
 • wspieranie pracowników
 • oddychanie relaksujące
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising