Advertising
Zakumaj.pl

Jak poprawnie napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Opiekun artykułu: olap
Jak poprawnie napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Jak poprawnie napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Jeżeli zakładasz sprawę w sądzie, nie zawsze możesz mieć pewność, że nie poniesiesz żadnych opłat. Tylko niektóre sprawy, czyli o alimenty czy sprawy związane z pracą nie są obciążone dodatkowymi kosztami. W innych przypadkach może okazać się konieczne uiszczenie odpowiedniej kwoty, wyliczanej przez sąd. Jednak jeśli sytuacja materialna nie pozwala Ci na to, pamiętaj, że możesz napisać wniosek o zwolnienie z kosztów.

Advertising
Advertising
Ostrzeżenia:

Perzy wypełnianiu wniosku konieczne jest podawanie tylko prawdziwych informacji, w przeciwnym razie, gdy wyjdzie na jaw, że są one niezgodne ze stanem faktycznym, można otrzymać grzywnę.

 • Wniosek o zwolnienie

  Wniosek o zwolnienie

  Na początku należy pobrać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Jest on dostępny na stronie każdego sądu, każdej instancji. Wystarczy pobrać i wydrukować wraz z wnioskiem o oświadczeniu majątkowym, które będzie niezbędne. Trzeba pamiętać, że każdy wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego.

 • Wypełnianie wniosku

  Po wydrukowaniu wniosku trzeba przejść do najważniejszego etapu, czyli poprawnego wypełnienia go. Oznacza to konieczność wypisania w odpowiednich miejscach następujących informacji:

  * lewy górny róg – własne dane, dane pozwanego (osoby, instytucji, firmy), informacje, czego dotyczył prowadzony spór oraz na jaką kwotę opiewał, jeżeli dotyczy to należności,

  * prawy górny róg – przeznaczony jest na wpisanie daty, nazwę oraz adres sądu, do którego zostanie złożony wniosek oraz który prowadził sprawę,

  * wstęp – wyjaśnienie, czego dotyczy wniosek, czyli zwolnienia z kosztów sądowych; trzeba przy tym pamiętać, że w sądzie cywilnym koszty sądowe to zazwyczaj 5% wartości sporu,

  * uzasadnienie – podanie konkretnych powodów, czemu nie ma się możliwości ponieść kosztów sądowych, przy czym nie należy w tym punkcie wymieniać wszystkiego szczegółowo, ponieważ do tego służą załączniki, które należy złożyć w sądzie razem z wnioskiem; konkretnymi informacjami są natomiast: dochody, koszty utrzymania, zajmowana powierzchnia mieszkaniowa, posiadane oszczędności,

  * lewy dolny róg – służy do wymienienia załączników składanych razem z wnioskiem,

  * prawy dolny róg – służy do złożenia swojego odręcznego podpisu.

 • Załączniki do wniosku

  Załączniki do wniosku

  Wraz z wnioskiem do sądu powinny wpłynąć odpowiednie załączniki, czyli:

  * oświadczenie o stanie majątkowym,

  * dokumenty potwierdzające ciężką sytuację materialną: zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie o pobieranym zasiłku, odcinek renty,

  * oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym (skład się je na osobnym druku, tak jak wniosek pobieranym ze strony sądu lub w biurze podawczym sądu).

 • Decyzja sądu

  Decyzja sądu

  Samo złożenie wniosku nie podlega żadnym dodatkowym opłatom, należy jedynie cierpliwie poczekać na decyzję sądu. Może ona całkowicie zwolnić z kosztów lub częściowo zwolnić albo odrzucić wniosek. Jeżeli pomimo tego jest się niezadowolonym z decyzji, w terminie 7 dni od otrzymania odpowiedzi można wnieść zażalenie Jeśli nie wniesie się zażalenia, gdy zwolnienie z kosztów nie zostanie uwzględnione, konieczne jest złożenie opłaty, inaczej sprawa nie będzie wszczęta.

Popularne tagi
 • wyrok sądowy
 • sąd
 • załączniki do pisma
 • komornik
 • sąd okręgowy
 • wniosek o alimenty
 • kara
 • odpis małżeństwa
 • pensja
 • pieniądze
 • wniosek
 • partnerka
 • sprawa w sądzie
 • oświadczenie
 • odwołanie
Advertising
Advertising
Nowe pytania
  Advertising
  Zobacz również
  Advertising
  Zobacz również
   X