Advertising
Zakumaj.pl

Zasady wnoszenia skargi do Trybunału w Strasburgu

Opiekun artykułu: donata
Zasady wnoszenia skargi do Trybunału w Strasburgu

Zasady wnoszenia skargi do Trybunału w Strasburgu

Unia Europejska gwarantuje swoim obywatelom wiele praw, któere znacząco ułatwiają im życie. Wśród nich znajduje się również zgłoszenie ewentualnego naruszenia praw człowieka i obywatela przez własne państwo lub instytucje państwowe. Gdy do takiej sytuacji dojdzie, można wnieść skargę do Trybunału w Strasburgu, który oceni jej zasadność oraz wyda postanowienie na bazie zebranych materiałów, stwierdzając tym samym, czy prawa człowieka zostały złamane, czy też nie.

Advertising
Advertising
 • Czym jest Trybunał w Strasburgu?

  Czym jest Trybunał w Strasburgu?

  Trybunał w Strasburgu, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest międzynarodowym organem sprawiedliwości, który swoją siedzibę ma w Strasburgu na terenie Francji. Do jego głównych zadań należy orzekanie w sprawach związanych z prawami człowieka, które są zapisane w Konwencji o prawach człowieka oraz protokołach i aneksach do niej. W Trybunale mogą być rozpatrywane skargi składane przez obywateli 47 krajów, które są członkami Rady Europy i podpisały Konwencję. Trzeba jednak pamiętać, że Trybunał nie wchodzi w skład Rady Europejskiej. Stanowi tylko i wyłącznie organ europejskiej konwencji praw człowieka, która powołała go do życia.Zanim podejmie się decyzję o złożeniu skargi do Trybunału, niezbędne jest zapoznanie się z Konwencją, żeby uzyskać wiedzę, czy Trybunał w ogóle rozpatruje kwestie, których będzie dotyczyła skarga.

 • Jak składać skargę?

  Jak składać skargę?

  Niezbędne jest złożenie skargi na odpowiednim formularzu, w przeciwnym razie nie będzie ona w ogóle rozpatrywana. Oryginał pisma należy złożyć na adres:The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F – 67075 Strasbourg Cedex Francja.Przed złożeniem oryginału można wysłać maila albo faks, jednak nie uprawnia to do rezygnacji z oryginalnego dokumentu, który powinien znaleźć się w siedzibie Trybunału.

 • Uzasadnienie skargi

  Uzasadnienie skargi

  Samo napisanie: „jestem niezadowolony z decyzji sądu we własnym kraju” to jeszcze nie skarga. Podobnie za godne rozpatrywania nie będą uznane zwykłe sprawy sądowe niezwiązane w żaden sposób z prawami człowieka. Skargę – każdą – należy uzasadnić, bez dokładnego uzasadnienia Trybunał nie podejmie się jej rozpatrywania.Podczas konstruowania pisma do Trybunału warto trzymać się kilku istotnych wskazówek, czyli:
  * przedstawić sprawę, zaznaczając wszystkie fakty,
  * przedstawić sumę/wartość zadośćuczynienia za doznane krzywdy (w euro),
  * dołączyć uzasadnienie, na czym dokładnie polegało naruszenie Konwencji,
  * doprecyzować naruszenie Konwencji,
  * podać spis decyzji urzędowych wydanych w danej sprawie, wraz z datami oraz organami administracji, które je wydały oraz dołączyć kopie.
  Pismo ze skargą powinno mieć strony ponumerowane, ale nie zszywane ani nie bindowane. Po przesłaniu dokumentacji można jedynie czekać. Odpowiedź zajmuje dość długi czas ze względu na liczbę paragrafów i ustaw, które trzeba sprawdzić. Jeżeli dojdzie do akceptacji skargi przez Trybunał, wówczas korespondencja będzie podejmowana w języku angielskim albo francuskim, natomiast jeżeli Trybunał nie zdecyduje się na rozpatrywanie – z braku przesłanek ku temu – trzeba zaakceptować decyzję. Od orzeczenia o rozpatrywaniu nie przysługuje odwołanie.

Popularne tagi
 • orzekanie
 • organy administracyjne
 • unia europejska
 • konwencja
 • ustawa
 • sąd
 • prawa obywatela
 • trybunał
 • konwencja o prawach człowieka
 • strasburg
 • zasady pisania skargi do strasburga
 • trybunał w strasburgu
 • zasady pisania skargo
 • sędziowie trybunału
 • dokumentacja
Advertising
Advertising
Nowe pytania
  Advertising
  Zobacz również
   Advertising
   Zobacz również