Advertising
Zakumaj.pl

Jak wywalczyć alimenty na dziecko?

Opiekun artykułu: netusia
Jak wywalczyć alimenty na dziecko?

Jak wywalczyć alimenty na dziecko?

W momencie gdy jeden z rodziców nie chce pomagać w utrzymaniu dzieckao, opiekun potomka ma prawo wystąpić o przyznanie alimentów. Wymaga to złożenia sprawy w sądzie, jednak warto to zrobić. Zyskuje się wówczas podstawę prawną do otrzymywania od partnera albo byłego współmałżonka określonej kwoty, która może pomóc w utrzymaniu dziecka i zapewnieniu mu tego, co niezbędne.

Advertising
Advertising
 • Pozew o alimenty

  Pozew o alimenty

  Pierwszym etapem starania się o alimenty jest złożenie wniosku do sądu. Musi on zawierać komplet niezbędnych do rozpatrzenia sprawy informacji, w tym: odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, jeżeli para je zawarła albo odpis ustalenia ojcostwa, dokument lub dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko, zaświadczenie o osiąganych dochodach, wskazanie świadków, którzy w razie potrzeby mogą zaświadczyć o ponoszonych na dziecko wydatkach. Do wniosku o ustalenie alimentów warto dołączyć również wniosek o zabezpieczenie alimentów w czasie trwania procesu sądowego. Oznacza to, że partner będzie zobowiązany uiszczać pewną sumę przez cały okres trwania postępowania sądowego.

 • Ustalenie kwoty i uzasadnienie

  Wniosek o przyznanie alimentów powinien zawierać również roszczenia, jakie ma matka albo ojciec starający się o alimenty od partnera. Dotyczy to wysokości alimentów oraz terminu i sposobu ich wypłacania. Istotne jest również określenie swojej sytuacji majątkowej, która będzie jednocześnie dodatkowym uzasadnieniem do starania się o uzyskanie alimentów. Warto wiedzieć, że nie ma ani górnej, ani dolnej granicy kwoty alimentów, której można się domagać. Jednak nie należy oczekiwać, że wymagania zawsze będą spełnione, ponieważ sąd bierze pod uwagę potrzeby dziecka, zarobki matki oraz zarobki ojca i dopiero wtedy ustala odpowiednią kwotę.

 • Składanie pozwu

  Składanie pozwu

  Wniosek o alimenty powinno się przygotować w 2 lub 3 egzemplarzach. W 3, jeśli składa się go osobiście, wówczas na jednej wersji można poprosić o potwierdzenie i zachować ją dla siebie. Miejscem składania pozwu o alimenty jest sąd rejonowy właściwy do własnego miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania drugiego rodzica dziecka.

 • Odwołanie od wyroku

  Odwołanie od wyroku

  Jeśli wydany przez sąd wyrok nie jest w pełni satysfakcjonujący, zawsze można się od niego odwołać. Ma się na to czas do 14 dni od otrzymania decyzji sądu rejonowego. Odwołanie należy składać do Sądu Okręgowego.

 • Odzyskiwanie alimentów

  Odzyskiwanie alimentów

  Zdarza się, niestety często, że alimenty nie są płacone albo nie uzyskuje się całej kwoty. W takiej sytuacji można zwrócić się o pomoc do komornika, który ma prawo zająć na poczet alimentów 3/5 pensji ojca dziecka. Dodatkowo istotną informacją jest fakt, że za niepłacenie alimentów grozi wysoka grzywna, a nawet więzienie.

Popularne tagi
 • wyrok
 • grzywna
 • matka
 • decyzja sądu
 • załączniki do pisma
 • ustawa
 • zażalenie
 • formularz
 • sąd cywilny
 • wniosek
 • zaświadczenie o dochodach
 • kara
 • sprawa w sądzie
 • pieniądze
 • komornik
Advertising
Advertising
Nowe pytania
  Advertising
  Advertising
  Zobacz również