Zakumaj.pl

Jak skutecznie wydawać polecenia?

Jak skutecznie wydawać polecenia?

Jeżeli jesteś szefem i masz problemy z dezaprobatą wobec twoich poleceń wyrażaną przez pracowników lub opieszałością w ich wykonywaniu, może czas przemyśleć, czy podczas ich wydawania nie popełniasz jakichś znaczących błędów. Musisz wiedzieć, że aby twoi pracownicy byli w pracy wydajni, muszą mieć zapewnione optimum zrozumienia, szacunku i jeszcze kilka innych ważnych aspektów. Spójrz, jak powinieneś wydawać polecenia, będąc szefem.

 • Precyzyjność wypowiedzi

  Precyzyjność wypowiedzi

  Wydawanie poleceń wcale nie jest proste. Jest ściśle związane z komunikacją międzyludzką, dlatego musi opierać się na jej głównych zasadach i założeniach. Bardzo istotne są zatem precyzyjne wypowiedzi przełożonego, w których nie może pozostawać cień wątpliwości. Jeśli coś ma być wykonane dziś, teraz lub za np. 2 godziny, musi to zostać w wypowiedzi koniecznie uwzględnione. W przeciwnym razie na płaszczyźnie relacji pracownik-szef dochodzi do konfliktów. Jedynie zrozumiałe i konkretne polecenia pozwalają nie dopuszczać do nieporozumień. Pilne nie znaczy nieczytelne, tą zasadą powinni kierować się zabiegani i niekiedy mocno poddenerwowani szefowie.

 • Z kulturą i szacunkiem

  Bez dwóch powyższych wartości trudno o dobre relacje z pracownikami, a tym bardziej o to, by wydawane bez nich polecenia miały dla pracowników jakąś szczególną wartość i zostały rzetelnie wykonane. Tryb przypuszczający zamiast rozkazującego podczas wydawanych poleceń, słowa „proszę” i „dziękuję” powinny na dobre zagościć w każdej firmie, która ma odnosić zyski. Kultura szefa i traktowanie z szacunkiem swoich podwładnych potrafią „przenosić góry”.

 • Uzasadnienie polecenia

  Uzasadnienie polecenia

  Dla szefa może nie jest to tak istotne, jak dla pracowników. Jeżeli jednak wydawane polecenia zostaną uzasadniane pracownikom, będą oni czuli się częścią firmy, a nie tylko narzędziem. Oczywiście dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik wie, że szef liczy się z jego osobą i chętniej podchodzi dzięki temu do pracy.

 • Nic poza ramy umowy

  Żadne polecenia nie mogą wychodzić poza zakres czynności, który został określony w umowie o pracę. Każde wyjście poza te ramy musi zostać uzgodnione wcześniej z pracownikiem. Niektórzy szefowie bardzo szybko zapominają o tym ważnym zakresie czynności i powierzają swoim podwładnym coraz to więcej obowiązków i wydają polecenia niezgodne z warunkami umowy. Na tym etapie może dochodzić do poważnych nieporozumień, a wydawane polecenia zostaną zapewne nieodpowiednio potraktowane, niewykonane lub wykonane nierzetelnie przez pracownika, który odczuwa silną presję i wykorzystywanie swojej osoby.