Advertising
Zakumaj.pl

Jak wywalczyć alimenty na dziecko?

Opiekun artykułu: netusia
Advertising
Pozew o alimenty

Pozew o alimenty

Pierwszym etapem starania się o alimenty jest złożenie wniosku do sądu. Musi on zawierać komplet niezbędnych do rozpatrzenia sprawy informacji, w tym: odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, jeżeli para je zawarła albo odpis ustalenia ojcostwa, dokument lub dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko, zaświadczenie o osiąganych dochodach, wskazanie świadków, którzy w razie potrzeby mogą zaświadczyć o ponoszonych na dziecko wydatkach. Do wniosku o ustalenie alimentów warto dołączyć również wniosek o zabezpieczenie alimentów w czasie trwania procesu sądowego. Oznacza to, że partner będzie zobowiązany uiszczać pewną sumę przez cały okres trwania postępowania sądowego.

Advertising