Advertising
Zakumaj.pl

Jak poprawnie zredagować wypowiedzenie z pracy?

Opiekun artykułu: zunia
Jak poprawnie zredagować wypowiedzenie z pracy?

Jak poprawnie zredagować wypowiedzenie z pracy?

Decydując się na rozstanie z obecnym pracodawcą, trzeba spełnić pewne wymogi formalne. Nie można, a przynajmniej nie powinno się rzucać pracy po cichu, bez poinformowania o tym szefa. Taką informacją jest wypowiedzenie, które należy napisać i przedstawić pracodawcy. Należy to zrobić według zasad, które prezentujemy w poniższym artykule.

Advertising
Advertising
 • Lewy górny róg

  Lewy górny róg

  W lewym górnym rogu należy podać informacje o sobie – tak jak w każdym oficjalnym dokumencie. Są to imię i nazwisko oraz adres. Numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej nie trzeba podawać.

 • Prawy górny róg

  Po prawej stronie dokumentu trzeba napisać datę – dzień, miesiąc, rok – złożenia wypowiedzenia. Najlepiej zaznaczyć również miejscowość, dzięki czemu wypowiedzenie wygląda bardziej profesjonalnie.

 • Adresat

  Adresat

  Pisząc wypowiedzenie, nie można zapominać o tym, żeby skierować je do kogoś, czyli wpisać nazwę firmy oraz jej adres. Nie trzeba zaczynać nazwiskiem dyrektora, jeżeli jest to instytucja, jednak jeśli firma należy do konkretnej osoby, można zacząć od imienia i nazwiska szefa, potem nazwy firmy i adresu. Informacje takie powinny znajdować się po prawej stronie dokumentu.

 • Nagłówek

  Na środku, pod pierwszymi podstawowymi informacjami, należy napisać formułkę „Wypowiedzenie umowy o pracę”, „Wypowiedzenie” albo dłuższe „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”. Można wybrać dowolną wersję.

 • Treść wypowiedzenia

  Treść wypowiedzenia

  W treści właściwej dokumentu należy podać najważniejsze informacje. Oznacza to określenie, kiedy złożyło się wypowiedzenie umowy zawartej z konkretnym dniem. Trzeba również określić, pomiędzy kim była zawarta, czyli podać ponownie nazwę oraz adres miejsca pracy i swoje własne danie. Niezbędne jest również zaznaczenie okresu wypowiedzenia i daty, kiedy mija i umowę uważa się za rozwiązaną.Jeżeli wypowiedzenie nie wynika z nieporozumień z pracodawcą, można również pod oficjalnymi danymi dodać coś więcej od siebie, np. zaznaczyć, że praca w firmie była pouczającym doświadczeniem.

 • Zdania końcowe

  Zdania końcowe

  Jak każde oficjalne pismo, również wypowiedzenie trzeba zakończyć podpisem poprzedzonym oficjalnym zwrotem „Z poważaniem”. Poniżej można dodać jeszcze miejsce na podpis przełożonego, który będzie jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia pisma.

Popularne tagi
 • dyscyplina pracy
 • rekrutacja
 • podpis
 • pracownik
 • stosunek do zwierząt
 • miłość do zwierząt
 • pisemne wypowiedzenie
 • praktyka
 • psi fryzjer
 • formularz
 • okres przedemerytalny
 • urlop wychowawczy
 • studia
 • zwolnienie dyscyplinarne
 • rozrywka
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising