Advertising
Zakumaj.pl

Zasady rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Opiekun artykułu: radlowska
Zasady rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zasady rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Na rynku pracy funkcjonują różne rodzaje zwolnień. Najbardziej radykalnym ze wszystkich sposobów rozstania się pracodawcy i pracownika jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Niezależnie od tego, czy jest się pracodawcą, czy pracownikiem, dobrze jest wiedzieć, na czym to dokładnie polega i z czym się wiąże.

Advertising
Advertising
 • Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

  Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

  Kodeks Pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę bez konieczności wcześniejszego wypowiedzenia. Pierwszym z powodów może być ciężkie naruszenie przez pracownika obowiązków zawodowych. W takiej sytuacji wypowiedzenie może nastąpić do 30 dni od dowiedzenia się pracodawcy o zaistniałej sytuacji. Drugim powodem jest popełnienie przez pracownika przestępstwa, które nie pozwala na dalsze wykonywanie pracy na dotychczasowym stanowisku. Jest to możliwe, gdy jest już prawomocny wyrok. Trzecim powodem może być wygaśnięcie uprawnień do wykonywania danego zawodu, jeżeli pracownik nie dopilnował terminu ich przedłużenia.

 • Wypowiedzenie umowy przez pracownika

  Możliwość odejścia z pracy bez wypowiedzenia ma również pracownik. Podobnie jak w przypadku pracodawcy i on może wykonać to w określonych prawem sytuacjach. Pierwsza związana jest z posiadaniem orzeczenia lekarskiego o szkodliwości pracy w aktualnych warunkach. Druga z poważnym wykroczeniem pracodawcy w stosunku do pracownika. W takich sytuacjach często dochodzi również do wypłaty odszkodowania ze strony firmy. Rozwiązanie umowy musi być zawsze przedstawione na piśmie, z uzasadnieniem powodu odejścia.

 • Zwolnienie dyscyplinarne

  Zwolnienie dyscyplinarne

  W tego rodzaju zwolnieniach najczęściej pojawia się zwolnienie pracownika z powodu naruszenia dyscypliny pracy. Trzeba jednak pamiętać, że takie naruszenie musi mieć ciężki charakter i za otworzenie w pracy prywatnego maila raczej nie trzeba obawiać się zwolnienia. Dodatkowo pracodawca musi uzasadnić przyczynę zwolnienia, a na samo podjęcie tej decyzji ma maksymalnie 1 miesiąc od momentu, w którym dowiedział się o naruszeniu dyscypliny przez pracownika.Do poważnych naruszeń zalicza się: nietrzeźwość w pracy, pobicie innego pracownika, naruszenie spokoju w pracy.

 • Przyczyny niezawinione

  Drugim rodzajem częstych zwolnień bez wypowiedzenia są te, w których pracownik nie zawinił. Należą do nich przede wszystkim: niezdolność do pracy dłuższa niż 3 miesiące, podczas gdy staż pracy u danego pracodawcy nie przekraczał 6 miesięcy, niezdolność do pracy jest dłuższa niż przepracowany okres albo w wyniku nieobecności mającej inne przyczyny, ale trwającej ponad 30 dni.

 • Kiedy nie można zwolnić?

  Kiedy nie można zwolnić?

  Istnieją również sytuacje, w których pracodawca nie może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia. Dla własnego bezpieczeństwa warto je znać. Takiej ochronie podlegają okresy, gdy pracownik opiekuje się dzieckiem w ramach urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub wychowawczego oraz w razie zachorowania na chorobę zakaźną, która wymaga odosobnienia.

Popularne tagi
 • dane adresowe
 • kariera
 • okres ochronny
 • zasady rozwiązania umowy o pracę
 • referencje
 • depresja
 • stosunek pracy
 • poszukiwanie pracy
 • okres wypowiedzenia
 • o co spytać pracodawcę
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • podpis szefa
 • wypowiedzenie umowy o pracę
 • naruszenie przepisów
 • właściciel psa
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
X