Zakumaj.pl

Jak zachęcić dziecko do nauki?

Jak zachęcić dziecko do nauki?

Problem niechęci dzieci do nauki spotkać można w wielu domach. Aby dać odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie, najpierw należy znaleźć przyczyny tego, że dziecko niechętnie się uczy. Wina może nie tkwić w małym uczniu, a w nieodpowiednim wychowaniu przez rodziców. Znając powody, łatwiej jest je wyeliminować zamiast szukać okrężnych dróg nakłaniania dzieci do uczenia.

 • Porównywanie i zbyt wygórowane oczekiwania

  Jeżeli rodzice mają tendencje porównywania swojego dziecka do syna czy córki sąsiada, mogą mieć pewność, że przyniesie ono odwrotny niż zamierzony skutek. Dzieci nie udowadniają, że mogą być lepsze. Najlepiej i co najważniejsze, najchętniej uczą się dzieci, które otrzymują pochwałę od rodziców za nawet najmniejszą drobnostkę. Taki krok ze strony rodziców uskrzydla dziecko i daje powody do bycia ciągle dobrym i lepszym. Zbyt wygórowane oczekiwania względem dziecka i dawanie dobrego przykładu kolegi nie zachęci do nauki.

 • Brak planu

  Brak planu

  Problem niechęci dziecka do nauki wypływać może z braku planu dnia, dzięki któremu jest ono w pewien sposób dyscyplinowane. W szkole jest plan lekcji i dziecko zmuszone jest do jego przestrzegania. Domowy plan pozwala dzieciom wyrobić w sobie nawyk systematycznej pracy, dzięki której unika się zaległości i nie porzuca chęci do nauki. Wyrobione w dzieciństwie nawyki przydają się na całe życie.

 • Pomoc rodziców

  Pomoc rodziców

  Dzieciom do około 8 – 9 roku życia potrzebna jest podczas nauki pomoc ze strony osoby dorosłej. Dla dzieci, które zaczynają naukę w szkole podstawowej, wszystko jest nowe. Oznacza to, że nie potrafią wielu zadaniom i sprawom stawić czoła samodzielnie, a niewiedza może je zniechęcić. Z czasem pomoc dorosłych staje się coraz rzadsza, gdyż dziecko, któremu pokaże się możliwości zdobywania wiedzy i szukania istotnych informacji, zaczyna czuć się pewniej. Rola rodziców ogranicza się z czasem do sprawdzenia odrobionych lekcji i niewielkich uwag. Pamiętaj o tym, by nie wyręczać dziecka w jego obowiązkach, a stanowić jedynie podporę.

 • Odpowiednie warunki

  Jeżeli jako rodzic nie stworzysz dziecku odpowiedniego miejsca i warunków do nauki, trudno mu będzie się skupić. Zapewnienie spokoju odgrywa kluczową rolę w zachęceniu dziecka do nauki.

 • Jak polubić szkołę?

  Dziecko będzie w stanie polubić szkołę tylko wtedy, gdy będziesz okazywać zainteresowanie jego nauką, relacjami z rówieśnikami oraz z nauczycielami. Dzieci, które lubią szkołę, mają większe szanse na bycie dobrym uczniem, który wykazuje chęci do nauki.