Advertising
Zakumaj.pl

Jak zorganizować efektywnie działający zespół?

Opiekun artykułu: mateussz
Jak zorganizować efektywnie działający zespół?

Jak zorganizować efektywnie działający zespół?

Tylko efektywnie działający zespół zapewnia realizację założeń w firmie. Manager, który powinien być po części psychologiem, osobą kompetentną, bezstronną, umiejącą koordynować pracę to gwarant sukcesu w utworzeniu i rozwijaniu się zespołu. Jego zaangażowanie w działalność na wielu płaszczyznach w miarę przechodzenia przez zespół kilku etapów rozwojowych maleje. Końcowy efekt nakładu pracy managera i pracowników to sukces w postaci dojrzałego zespołu, który umiejętnie funkcjonuje w strukturze organizacyjnej. Budowanie go tak, aby działał efektywnie, to nic innego jak towarzyszenie mu i matkowanie podczas jego rozwoju.

Advertising
Advertising
 • Przede wszystkim dobra komunikacja z zespołem

  Niewątpliwie komunikacja jest najważniejsza. Bez niej wszelkie plany i cele szybko legną w gruzach. Manager wie dobrze, że aby jego zespół efektywnie działał, w ramach dobrej komunikacji musi dostosować się do istotnych zasad, czyli:
  * być dostępnym dla zespołu w określonym ramowo czasie,
  * umiejętnie poznawać zespół poprzez indywidualne i zespołowe rozmowy,
  * organizować spotkania, na których przedkładać będzie pracownikom cele, zadania oraz istotne informacje na temat zmian czy planów,
  * stosować pochwały,
  * uciekać się jedynie do konstruktywnej krytyki i nie stosować aluzji,
  * być otwartym na idee pracowników,
  * szukać odpowiedzi na postawione pytania w opiniach członków zespołu,
  * rozwiązywać mniejsze nieporozumienia i większe konflikty.

 • Pierwszy etap rozwoju zespołu

  Utworzony zespół jest świeży, a jego dojrzałość na wielu płaszczyznach jest z oczywistych faktów niewielka. Pracownicy potrzebują w tym momencie jasno określonych wytycznych oraz prostych kryteriów i instrukcji, co i jak mają wykonywać. Na tym etapie rozwoju zespołu bardzo nikłe są wzajemne zależności pomiędzy jego członkami, a każdy z nich potrzebuje szczególnej i osobistej uwagi. Na obecną chwilę najważniejsza staje się informacja zwrotna managera.

 • Drugi etap rozwoju zespołu

  Drugi etap rozwoju zespołu

  Doświadczenie w zakresie pracy każdego z pracowników jest już na tyle duże, że zaczynają oni w naturalny sposób przechodzić na tory komunikacyjne i dość jasno zaczyna się rysować obraz ich rozpoczynającej się współpracy. To, że manager z góry określił role i funkcje, które pełnią poszczególni ludzie w zespole, znacząco wpływa na ich funkcjonowanie w praktyce. Zadaniem lidera, który stanowi niejako opiekuna zespołu, jest w tym momencie prowadzenie z pracownikami konsultacji na temat różnorodnych metod wykonywania powierzonych im zadań, nałożenie na każdego członka zespołu odpowiedzialności za określony sektor prac oraz wspieranie komunikacji między pracownikami, kładąc nacisk na zadania wymagające współpracy.

 • Trzeci etap rozwoju zespołu

  W tej fazie rozwoju mamy do czynienia z kompetentnymi specjalistami, którzy potrafią już samodzielnie działać w zespole. Instruktaż managera nie jest już tak bardzo potrzebny. Na uwagę zasługuje fakt, że kontakty międzyludzkie pomiędzy członkami zespołu zaczyna charakteryzować wielość rodzących się konfliktów, które są trudne do rozwiązania. Z pomocą przychodzi doświadczony i bezstronny manager, którego zadaniem na tym etapie rozwoju jest pomoc w znajdowaniu rozwiązań, a przede wszystkim podsuwanie pomysłów, które ułatwiają zespołowi naukę podejmowania decyzji podczas rozwiązywania konfliktów.

 • Czwarty etap rozwoju zespołu – dojrzały, efektywny zespół

  Czwarty etap rozwoju zespołu – dojrzały, efektywny zespół

  Dzięki pracy zespołu i managerowi w trzech poprzednich etapach ukształtowany został zespół, który z łatwością odnosi sukcesy, a jego praca przynosi korzyści. Jest to dojrzały zespół, który zna swoje cele, jego członkowie potrafią wymiernie się komunikować, posiadają wspólne wartości, wiedzą, co do kogo należy i nie popadają w skrajne zachowania.

Popularne tagi
 • komunikacja
 • misja
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • human relations
 • impreza integracyjna
 • rekrutujący
 • gestykulacja
 • umowa o pracę
 • kreatywność
 • negatywne emocje
 • organizacja pracy
 • gesty
 • jak używać mowy ciała w kontaktach z ludźmi
 • pozytywne nastawienie
 • empatia
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising