Advertising
Zakumaj.pl

Jak postępować z nierzetelnym pracownikiem?

Opiekun artykułu: beyfa
Jak postępować z nierzetelnym pracownikiem?

Jak postępować z nierzetelnym pracownikiem?

Rzetelność w wykonywaniu swoich zadań ciąży na każdym pracowniku. Przeciwstawne podejście nie wróży niczego dobrego zarówno dla samego zatrudnionego, jak i dla zespołu oraz całej firmy. Określone z góry i wyjaśnione w sposób jasny oraz przejrzysty zasady postępowania ułatwiają pracę managera i zespołu. Pracownicy powinni być uczciwi, rzetelni, odpowiedzialni, bezstronni, obiektywni, życzliwi wobec siebie i kadry zarządzającej. Powinni postępować jawnie, dbać o wizerunek firmy, powierzone im mienie i przestrzegać należytego zachowania w miejscu pracy. Co jednak robić, gdy któraś z powyższych cech nie leży w naturze pracownika?

Advertising
Advertising
 • Analiza problemu nierzetelności pracownika

  Analiza problemu nierzetelności pracownika

  Nierzetelny pracownik jak najszybciej po rozpoznaniu, że coś jest nie tak, powinien zostać wezwany na rozmowę. Czekanie i łudzenie się, że być może zachowanie jest jednorazowym incydentem, nie może mieć miejsca. Podczas rozmowy należy gruntownie przeanalizować problem nierzetelności pracownika. Znalezienie źródła postawy zatrudnionego, która nie jest akceptowana w miejscu pracy, może stworzyć jego jasny obraz. Oczywiście złe postępowanie nie ma prawa być usprawiedliwiane. Niemniej jednak takie działania pozwalają ocenić, jaka kara będzie najrozsądniejsza.

 • Dwie formy kary

  Osoba, która dopuściła się w miejscu pracy niezgodnego z zasadami zachowania lub miało ono miejsce niejednokrotnie, musi zostać ukarana. Zwierzchnicy bądź sam szef ma do wyboru dwie formy kary. Jedną z nich są kary o charakterze niemajątkowym, drugie mają charakter majątkowy.

 • Kary niemajątkowe

  Pracownik, co do którego zostanie wybrana kara niemajątkowa, może dostać naganę lub upomnienie. Tę kwestię dokładnie reguluje kodeks pracy. W wielu firmach, najczęściej takich, gdzie występuje hierarchia organizacyjna, manager może zlecić wobec nierzetelnego pracownika czy pewnej grupy osób coaching, czyli szkolenie, które główny nacisk kładzie na metodykę bazującą na psychologii.

 • Kary majątkowe

  Kary majątkowe

  Wobec przewinień większej rangi pracownik może zostać ukarany karą pieniężną. Decyzję o zastosowaniu takiej kary zatrudniony musi dostać na piśmie, w którym dokładnie wskazany jest rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i data, kiedy miało ono miejsce. Każdy zwierzchnik powinien jednak pamiętać o tym, że stosowanie kar niezgodnych z kodeksem pracy jest niedopuszczalne i grozi sankcjami.

Popularne tagi
 • rekrutujący
 • bariery rąk
 • prezent dla pracownika
 • pozytywne nastawienie
 • konflikt konstruktywny
 • nieśmiałość
 • jak zorganizować efektywnie działający zespół pracowników
 • prezentacja
 • co mówi o nas mowa ciała
 • szef
 • pouczająca krytyka
 • pochwały i nagany w firmie
 • jakich pytań spodziewać się na rozmowie kwalifikacyjnej
 • integracja w pracy
 • konfrontacja
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising