Advertising
Zakumaj.pl

Jak się skutecznie porozumiewać?

Opiekun artykułu: damian
Advertising
Jak się skutecznie porozumiewać?

Jak się skutecznie porozumiewać?

Porozumiewanie się to umiejętność, którą człowiek opanowuje na bardzo wczesnym etapie swojego życia. Żyjemy w świecie kultury i niemożliwe byłoby nasze istnienie bez komunikacji interpersonalnej. Mówimy i słuchamy, piszemy i czytamy, ale nie tylko. Oprócz komunikacji werbalnej, kiedy posługujemy się językiem, jest jeszcze komunikacja niewerbalna, mowa ciała, mimika czy gesty. Tymi narzędziami trzeba się umiejętnie posługiwać. To, co chcemy zakomunikować odbiorcy, powinno do niego dotrzeć, w dodatku w postaci niezniekształconej, a on musi to właściwie odczytać. Komunikacja między ludźmi nie zawsze jednak jest skuteczna z wielu różnych przyczyn. Kilka z nich przedstawimy w tym artykule.

Advertising
Pokaż wszystko »