Advertising
Zakumaj.pl

Jak reagować na molestowanie w miejscu pracy?

Opiekun artykułu: mariamikolajczak
Jak reagować na molestowanie w miejscu pracy?

Jak reagować na molestowanie w miejscu pracy?

O molestowaniu w miejscu pracy mówi się obecnie coraz częściej. Wiele krajów nauczyło się już radzić sobie z tym problemem stosunkowo skutecznie, w Polsce wciąż zmienia się i wzrasta świadomość czynów zabronionych w miejscu pracy oraz postępowania, gdy się pojawią. Jednak najważniejszym elementem, który pozwala rozpocząć walkę z molestowaniem, jest zgłoszenie problemu.

Advertising
Advertising
 • Czym jest molestowanie?

  Czym jest molestowanie?

  Molestowaniem w miejscu pracy nazywa się wszystkie czynności, które naruszają godność człowieka i pracownika, niezależnie od tego, czy odnoszą się one do mężczyzn, czy do kobiet. Polskie prawo wyraźnie ich zakazuje, uznając je za naruszenie poszanowania drugiej osoby oraz dyskryminowanie ze względu na płeć. Warto wiedzieć, że molestowanie to nie tylko czynności o charakterze seksualnym lub z podtekstem seksualnym, np. dotykanie, przytulanie, całowanie bez zgody drugiej strony, ale również słowa, nieprzystojne komentarze o charakterze erotycznym oraz propozycje. Chociaż na molestowanie narażone są obie płcie, statystyki wyraźnie pokazują, że częściej molestowane są kobiety. Często ze względu na swoją pozycję w pracy lub obawę przed jej utratą i trudnościami ze znalezieniem nowej długo obawiają się zgłosić ten problem.

 • Pierwszy krok – zgłoszenie problemu

  Pierwszy krok – zgłoszenie problemu

  Wiele molestowanych osób obawia się powiedzenia głośno o problemie w obawie przed utratą pracy lub zbagatelizowaniem sytuacji przez przełożonych i współpracowników. Jednak jeżeli chce się skutecznie z tym walczyć, należy znaleźć w sobie odwagę i zareagować. Pierwszym krokiem jest powiedzenie wyraźnego „nie” sprawcy. Ignorowane niepożądanego zachowania już na poziomie niewybrednych żartów jest często traktowane jako przyzwolenie. Dodatkowo, jeśli nie wyraziło się swojego sprzeciwu, często postępowanie w sądzie jest utrudnione. Jeśli pomimo sprzeciwu molestowanie nie ustało, wówczas należy zgłosić sprawę do kierownika lub osoby odpowiedzialnej za sprawy pracownicze w danej firmie. Gdy sprawcą molestowania jest szef, należy zgłosić się do odpowiednio wyższej instancji, czyli do Państwowej Inspekcji Pracy. Poważna firma nie może pozwolić sobie na zignorowanie zgłoszenia, a wiele korporacji ma obecnie odpowiednie formularze, na których należy opisać zaistniałą sytuację.

 • Drugi krok – dowody

  Drugi krok – dowody

  Początkowo każda osoba molestowana na nagabywanie w pracy, przez Internet, wiadomościami tekstowymi reaguje instynktownie, czyli kasuje uciążliwe maile i SMS-y. Jednak jeżeli chce się zgłosić naganne zachowanie, wówczas warto zachować tego typu informacje jako dowody molestowania, które mogą być przydatne w czasie procesu sądowego. Dodatkowo, jeśli jest się świadomym, że współpracownicy widzieli nieodpowiednie zachowania w pracy lub słyszeli propozycje, warto poprosić ich o bycie świadkami w czasie procesu. Czasami prośba taka wiąże się z odkryciem, że nie jest się jedyną ofiarą molestowania i sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności również ze względu na inne osoby, których godność naruszył.

 • Trzeci krok – sprawa sądowa

  Trzeci krok – sprawa sądowa

  Zdarza się, że sprawy związane z molestowaniem są rozwiązywane polubownie wewnątrz firmy. Sprawca jest zwalniany lub przenoszony z dala od ofiary i pod specjalnym nadzorem przełożonych. Jednak wiele spraw kończy się w sądzie. Nie należy obawiać się tego kroku, ponieważ może on skutecznie uwolnić od osoby molestującej. Należy pamiętać, że sąd jest zawsze po stronie molestowanej osoby, a pracodawca i sprawca muszą udowodnić, że nie doszło do zaistniałej sytuacji, co w przypadku posiadanych dowodów i świadków jest zazwyczaj niemożliwe. Dobrze pamiętać także, że odpowiedzialnością za molestowanie w miejscu pracy obciążony jest również pracodawca, gdyż nie dopilnował bezpieczeństwa i przestrzegania prawa w swojej firmie.

Popularne tagi
 • molestowanie
 • korporacja
 • sąd
 • molestowanie seksualne w pracy
 • zgłoszenie molestowania
 • przejawy molestowania
 • molestowanie seksualne
 • dowody molestowania
 • ofiara
 • pracodawca
 • reagowanie na molestowanie
 • mobbing
 • firma
 • jak się chronić przed molestowaniem w pracy
 • praca
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Zobacz również