Advertising
Zakumaj.pl

Jakie są zasady zatrudniania pierwszego pracownika?

Opiekun artykułu: kacperinio
Jakie są zasady zatrudniania pierwszego pracownika?

Jakie są zasady zatrudniania pierwszego pracownika?

Zatrudnienie pracownika nie może być przypadkowe i „byle jakie”. Musi spełniać określone prawem wymagania, które pozwolą czuć się bezpiecznie obu stronom. Każdy pracodawca powinien zdawać sobie sprawę, że zatrudnienie nowego pracownika jest korzystne także dla niego. Ze względu na większą ilość rzeczy, o których trzeba pamiętać, podpowiadamy to, co najważniejsze.

Advertising
Advertising
 • Przy zatrudnieniu

  Przy zatrudnieniu

  Praca z nowym pracownikiem może okazać się przyjemna i korzystna, jednak zanim do niej dojdzie, trzeba zadbać o dopilnowanie następujących spraw:

  * przestrzeganie zasady równego traktowania poprzez zamieszczenie ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

  * wysłanie pracownika na badania okresowe przed rozpoczęciem zatrudnienia; badania pozwolą ocenić, czy pracownik może być zatrudniony na danym stanowisku,

  * zawarcie pisemnej umowy z pracownikiem, niezależnie od planowanego okresu jej trwania oraz założenie akt osobowych,

  * szkolenie pracownika w zasadach BHP obowiązujących w miejscu pracy,

  * powiadomienie o warunkach zatrudnienia w terminie 7 dni od nawiązania stosunku pracy; w warunki zatrudnienia wchodzi: wynagrodzenie, czas jego otrzymania, wymiar urlopu, czas pracy,

  * zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ZUS, również w terminie 7 dni od momentu podpisania umowy,

  * zapoznanie pracownika z regulaminem, a jeśli pracodawca nie jest zobowiązany go posiadać, do poinformowania ustnie, jakie są warunki pracy, płacy, podpisywania listy obecności.

 • Znajomość przepisów

  Znajomość przepisów

  Pracownik niekoniecznie musi znać wszystkie przepisy prawne, jednak pracodawca powinien mieć wiedzę o prawie pracy, ustawach, z zakresu kodeksu pracy. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia ponad 20 pracowników, wówczas zobowiązany jest do posiadania regulaminu pracy. Z regulaminem powinien zostać zapoznany każdy nowo przyjęty pracownik.

 • Jakie są obowiązki pracodawcy?

  Jakie są obowiązki pracodawcy?

  Pracownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu, prawa pracy, zasad bezpieczeństwa na swoim stanowisku, jednak obowiązki ma także pracodawca. Są wśród nich:

  * zapoznanie pracowników z obowiązkami, oczekiwaniami, zakresem czynności, sposobem wykonywania pracy na stanowisku,

  * przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną i inne,

  * dbanie o organizację stanowiska i czasu pracy w taki sposób, żeby pracownicy byli bardzo wydajni,

  * dbanie o terminową wypłatę wynagrodzenia,

  * informowanie o zmianach w regulaminie oraz zasadach BHP,

  * kierowanie pracowników na badania medyczne zgodnie z ustalonym przepisami terminem,

  * ułatwianie szkolenia pracownikom oraz poszerzanie ich kwalifikacji,

  * wydawanie świadectw pracy po zakończeniu stosunku pracy lub po jego wygaśnięciu; wydawanie świadectwa powinno odbywać się bezzwłocznie,

  * przeciwdziałanie mobbingowi w pracy,

  * ocenianie pracowników zgodnie z jasnymi zasadami oraz zasadami równości.

Popularne tagi
 • wypoczynek
 • umowa na czas nieokreślony
 • umowa na czas określony
 • umowa zlecenie
 • rodzaje umów
 • umowa o pracę
 • części akt osobowych
 • zus
 • część b
 • zasady prowadzenia akt osobowych
 • akta osobowe
 • instytucja
 • umowa
 • pracodawca
 • teczka
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
X