Advertising
Zakumaj.pl

Umowa zlecenie i umowa o dzieło – różnice

Opiekun artykułu: pyla
Umowa zlecenie i umowa o dzieło – różnice

Umowa zlecenie i umowa o dzieło – różnice

Umowa o pracę na czas nieokreślony to obecnie rzadkość, częściej pracownicy są zatrudnieni na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Jednym to odpowiada, inni nie mają wyboru, ponieważ chcą i muszą pracować, a tylko takie umowy są im oferowane. Trzeba jednak pamiętać, że umowa o dzieło i umowa zlecenie to dwie odrębne umowy, mające różnice, o których należy pamiętać, aby nie być zaskoczonym, do czego zobowiązują.

Advertising
Advertising
 • Umowa zlecenie

  Umowa zlecenie

  Umowa zlecenie, która jest umową cywilnoprawną, często nie opiera się tylko na jednym zleceniu, jego wykonaniu i rozwiązaniu. Trzeba zauważyć, że wiele osób, pracujących nawet przez lata w jednym miejscu, pracuje na umowę zlecenie, która jest odnawiana po pewnym okresie, np. po miesiącu. Z tego powodu jest umową ciągłą, trwającą przez określony w umowie czas. Termin rozpoczęcia i zakończenia jest określony w papierowej wersji umowy, pod którą podpisują się obie strony. Poza tymi ustaleniami trzeba zaznaczyć, czy zlecenie jest płatne, czy nieodpłatne, ponieważ umowa tego rodzaju nie zawsze jest związana z korzyściami dla wykonawcy. Wszystko zależy od ustaleń, na które obie strony wyrażają zgodę. Kolejną istotną sprawą w umowie jest fakt, że zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania starannie zleconych mu czynności, jednak może wykonywać je w dowolnym miejscu, o ile do wykonania zadania nie jest niezbędna obecność na terenie przedsiębiorstwa. Obowiązkiem zleceniobiorcy jest wykonanie zadania, ale nie jakość rezultatu, który zostanie osiągnięty. Z tego powodu zwana jest umową starannego działania. Co więcej, jeżeli zapisy umowy na to pozwalają, zlecenie może być wykonane przez osoby trzecie, a nie dokładnie, osobiście przez zleceniobiorcę.

 • Umowa o dzieło

  Umowa o dzieło

  Podobnie jak umowa zlecenie, umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną. Jednak w przeciwieństwie do niej zwana jest umową rezultatu. Wynika to z tego, że osoba podejmująca się wykonania danego dzieła jest zobowiązana do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Jak do tego dojdzie, jest nieistotne dla osoby, która zleca wykonanie dzieła. Zawiera się ją do momentu uzyskania dzieła, nie jest więc umową ciągłą, lecz jednorazową. Oddanie dzieła zgodnie z umową skutkuje jej zakończeniem. Istotne jest, że umowa o dzieło zawsze jest płatna. Bez wpłaty ustalonej sumy na rzecz wykonawcy nie należy ona do zamawiającego i wykonawca nie musi oddawać efektów swojej pracy – zwłaszcza jeśli są ruchome. Ciekawą możliwością jest również wykonanie dzieła przez osobę trzecią, ponieważ nie jest konieczne, aby wykonywała ją osoba, która podpisuje się pod umową, chyba że sama umowa stanowi inaczej.Decydując się na umowę o dzieło, warto pamiętać także o tym, że to wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie dzieła, jak i jego niewykonanie. Jeżeli nie zostanie ono odpowiednio wykonane, wówczas będzie zmuszony do zrekompensowania strat.

 • Różnorodność umów

  Nie zawsze ma się możliwość wybrania, na jakiej umowie chce się pracować. Umowy o pracę na czas nieokreślony to rzadkość, więc pozostają inne formy. Nie dla wszystkich zawodów umowa zlecenie albo umowa o dzieło są korzystne. Zazwyczaj korzystają z nich osoby zajmujące się wolnymi zawodami, które cenią sobie możliwość wykonywania pracy gdziekolwiek, bez nadzoru szefa. W takiej sytuacji jedna z takich umów będzie odpowiadała oczekiwaniom. Dodatkowo, warto wiedzieć, że z umowy o dzieło nie są odprowadzane żadne składki, natomiast w przypadku umów zlecenia jest to różne – jeśli dotyczy ona osób poniżej 26 roku życia, nie trzeba ich odprowadzać, jeśli starszych, wówczas mogą być, gdy zleceniobiorca nie ma ich opłacanych w innym miejscu.

Popularne tagi
 • umowa
 • rodzaje umów
 • akta
 • prawa pracodawcy
 • szef
 • prawa pracownika
 • akta osobowe
 • zasady prowadzenia akt osobowych
 • umowa na czas nieokreślony
 • świadectwo pracy
 • firma
 • związki zawodowe
 • nocna zmiana
 • część b
 • praca
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising