Advertising
Zakumaj.pl

Jak sobie radzić z poczuciem niskiej wartości?

Opiekun artykułu: bioza
Advertising
Jak sobie radzić z poczuciem niskiej wartości?

Jak sobie radzić z poczuciem niskiej wartości?

Poczucie wartości człowieka jest ściśle związane z jego wychowaniem w dzieciństwie. Zaniedbane dzieci z rodzin patologicznych z reguły mają niskie poczucie własnej wartości, popadają w nałogi, depresję, idą śladami rodziny. Dzieci z zasadniczo dobrych domów, ale nieumiejętnie wychowane, a w szczególności takie, u których niezaspokojone zostały potrzeby wyższego rzędu, na swojej życiowej drodze również mogą borykać się z problemami swojej wartości. Klamka nigdy nie zapada w tej kwestii, dążenie do samorealizacji i lepszego widzenia siebie leży w Twoich rękach. Przy okazji poruszenia tego problemu warto zastanowić się, co w naszym życiu przeszkadza nam w odczuwaniu siebie jako człowieka o dużej wartości.

Advertising
Pokaż wszystko »