Zakumaj.pl

Prawa kobiety rodzącej w szpitalu

Prawa kobiety rodzącej w szpitalu

Poród to ważne przeżycie dla każdej kobiety. Przed nim skupia się ona przede wszystkim na zdrowiu dziecka i rzadko zapoznaje się z prawami, jakie jej przysługują. Dobrze jednak znać je, żeby wiedzieć, czy są przestrzegane i czego wymagać po zjawieniu się na porodówce.

 • Wybór szpitala

  Wybór szpitala

  Żaden lekarz nie może powiedzieć kobiece w ciąży, że nie może ona wybrać szpitala, w którym urodzi dziecko. W tej kwestii nie istnieje rejonizacja i kobieta ma prawo zdecydować się na poród w dowolnym szpitalu na terenie całego kraju. Jedyną przyczyną odmówienia przyjęcia jej na oddział jest brak wolnych łóżek, czyli możliwości zapewnienia matce i dziecku odpowiednich warunków.

 • Poród rodzinny

  Poza szpitalem kobieta może zdecydować się również na poród w domu, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Do jej podstawowych praw należy także decyzja o porodzie rodzinnym. Personel szpitala, poinformowany wcześniej, musi umożliwić dodatkowej osobie obecność w trakcie porodu, niezależnie od tego, czy będzie to mąż, partner, przyjaciółka czy matka rodzącej. Odmowa wykonania porodu rodzinnego może nastąpić tylko gdy nie ma odpowiedniej sali lub gdy dodatkowa osoba zachowuje się w sposób nieodpowiedni, np. jest pod wpływem alkoholu.

 • Poszanowanie godności i intymności

  Podstawowym prawem pacjentki jest również poszanowanie jej godności osobistej oraz intymności. Personel szpitala, od lekarzy po pielęgniarki, zobowiązany jest uszanować to prawo. Badania oraz wywiad lekarski powinny być wykonywane tak, żeby kobieta nie odczuwała dyskomfortu i nie była narażona na dodatkowy stres ani widok publiczny. Jednocześnie rodząca ma prawo nie zgodzić się na obecność studentów w czasie badań, chyba że rodzi w szpitalu akademickim. Co więcej, personel szpitalny powinien odnosić się do pacjentki z troską, aby ułatwić jej przejście przez trudny okres.

 • Prawo do informacji

  Prawo do informacji

  Rodząca kobieta ma prawo do uzyskiwania wszystkich, bieżących informacji na temat stanu zdrowia swojego oraz dziecka. Lekarz sprawujący nad nią opiekę nie może zatajać informacji ani manipulować nimi. Dodatkowo jest zobowiązany do przekazywania wiadomości z poszanowaniem godności pacjentki oraz w taki sposób, aby nie docierały one do osób trzecich.

 • Prawo do zgody na dodatkowe zabiegi

  Prawo do zgody na dodatkowe zabiegi

  Często słyszy się o pacjentkach, którym kazano podpisać zgodę na zabieg, mimo że nie chciały tego. Jest to sprzeczne z prawem, ponieważ każda pacjentka ma prawo zgodzić się lub odmówić wykonania zabiegu, np. usunięcia macicy, jeżeli nie jest to naprawdę konieczne. Jeśli pacjentka nie wyrazi zgody, lekarz nie ma prawa grozić, że nie przeprowadzi żadnego zabiegu. Jest to sprzeczne z prawem i karalne.