Advertising
Zakumaj.pl

Jakie są rodzaje zatrudnienia?

Opiekun artykułu: rikoretka
Jakie są rodzaje zatrudnienia?

Jakie są rodzaje zatrudnienia?

Tak, jak różne są rodzaje pracy, tak różne są formy zatrudnienia. Jeszcze dwadzieścia lat temu rynek pracy był o wiele łatwiejszy i bardziej oczywisty, szczególnie w sprawach umów o pracę. Obecnie jest ich na tyle dużo, że łatwo pogubić się w tym, co ze sobą niosą, do czego zobowiązują, a przede wszystkim – jakie prawa posiada pracownik.

Advertising
Advertising
 • Umowa na czas nieokreślony

  Umowa na czas nieokreślony

  Dla osób, które cenią sobie stabilizację oraz największe bezpieczeństwo socjalne, umowa o pracę na czas nieokreślony jest najlepsza. Dzięki niej pracownik nie musi obawiać się tak bardzo nagłego zwolnienia ani zastanawiać się, czy umowa zostanie przedłużona po określonym w niej czasie. Rezygnacja z pracy na takiej umowie odbywa się na drodze wypowiedzenia, obejmującego minimum 2 tygodnie. W umowie o pracę na czas nieokreślony są dokładnie określone prawa, w tym ochrona z tytułu kodeksu pracy, oraz obowiązki pracownika. Wyszczególnione są zadania, za które będzie odpowiedzialny, ilość przysługującego mu urlopu, czas pracy – z podaniem dni i godzin w ciągu dnia – wynagrodzenie oraz ewentualne dodatki finansowe. Niestety, obecnie jest to umowa stosowana najrzadziej ze wszystkich.

 • Umowa na czas określony

  Umowa na czas określony

  Obecnie jedna z najbardziej nadużywanych i popularnych umów zawieranych pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Jest łatwa do rozwiązania, ponieważ ma określony czas trwania i kończy się wraz z określonym terminem. W przypadku zwolnienia pracownika przez pracodawcę nie musi on podawać powodu, dlaczego to robi, chociaż w większości umów o pracę na czas określony przysługują 2 tygodnie wypowiedzenia, jeżeli umowa była zawarta na więcej niż pół roku. Pracodawca może odnowić umowę na czas określony jedynie dwa razy z jednym pracownikiem. Podpisanie trzeciej jest równoznaczne z przejściem na umowę na czas nieokreślony, jednak w praktyce nie jest to takie łatwe i pracodawcy stosują różne wybiegi, które pozwalają im zatrudniać jednego pracownika na umowę na czas określony nawet na kilka lat. Warto wiedzieć, że po ustaniu stosunku pracy po takiej umowie pracownikowi nie przysługują świadczenia socjalne.

 • Umowa o dzieło

  Umowa o dzieło

  Umowa o dzieło jest jedną z chętniej wybieranych w przypadku wolnych zawodów, ze względu na to, że jest korzystniejsza finansowo. Niestety, łączy się z nią brak świadczeń socjalnych, które zabezpieczałyby pracownika w razie wypadku albo niewypłacalności pracodawcy. Umowę taką zawiera się na podstawie kodeksu cywilnego. Jej główne założenia to zobowiązanie się jednej strony do wykonania określonego w umowie dzieła, a drugiej strony do zapłacenia za nie po jego wykonaniu.

 • Umowa zlecenie

  Umowa zlecenie

  Jedna z często stosowanych umów. Umowa zlecenie, podobnie jak umowa o dzieło, jest regulowana przez kodeks cywilny. Jej podstawą jest zobowiązanie się zleceniobiorcy do wykonania zlecenia na rzecz osoby lub podmiotu zlecającego. Obie strony mogą ją wypowiedzieć. W przypadku opłacania składki ZUS jest to uzależnione od tego, czy osoba wykonująca ma inne źródło opłacania składek, czy nie. Istotnym elementem umowy zlecenia jest fakt, że praca nie musi być wykonywana w firmie zlecającej, chyba że wymaga tego specyfika branży.

Popularne tagi
 • zatrudnianie pracownika
 • umowa na czas określony
 • teczka osobowa
 • prowadzenie akt osobowych
 • umowa
 • funt
 • przerwa w pracy
 • pracodawca
 • umowa o dzieło
 • teczka
 • część b
 • szef
 • zaświadczenie lekarskie
 • dokumentacja
 • umowa cywilnoprawna
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising