Advertising
Zakumaj.pl

Umowa zlecenie a umowa o pracę – różnice

Opiekun artykułu: natka
Umowa zlecenie a umowa o pracę – różnice

Umowa zlecenie a umowa o pracę – różnice

Większość osób szukających pracy liczy na otrzymanie umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, która gwarantuje większą stabilność oraz większe prawa pracownicze, jednak istnieje grupa osób, które wolą umowy zlecenie. Czasami rodzaj umowy jest z góry narzucony i można się na niego zgodzić albo nie. Jednak warto wiedzieć, jakie są najważniejsze różnice w umowach tego rodzaju, żeby w razie konieczności dokonania wyboru wiedzieć, czy jest ona korzystna, czy nie.

Advertising
Advertising
 • Różnorodność umów

  Różnorodność umów

  Przynajmniej od roku 2000 spada liczba umów o pracę na czas nieokreślony, która jest najkorzystniejsza dla pracowników, chociaż z perspektywy pracodawców bywa różnie oceniania, nie zawsze korzystnie, ze względu na związane z nią wydatki. Rośnie za to liczba umów innego rodzaju, które są zadowalające dla pracownika albo mało opłacalne. Wiele zależy od zawodu, jaki się wykonuje oraz własnej pozycji na rynku pracy. Główne różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia to przede wszystkim sprawy finansowe, miejsce wykonywania pracy oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i ZUS.

 • Umowa o pracę

  Umowa o pracę

  Umowa o pracę o pracę zakłada wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy w terminie nieokreślonym, w terminie określonym, na zastępstwo. Możliwe jest wypowiedzenie takiej umowy, jednak następuje to zazwyczaj przy porozumieniu stron i z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, choć jego czas jest uzależniony od przepracowanego okresu. Tego rodzaju umowa zobowiązuje pracownika do wykonywania obowiązków na rzecz pracodawcy w jego siedzibie i pod jego nadzorem. Obowiązki są ściśle określone w umowie i w przypadku chęci narzucenia pracownikowi innych, może on powołać się na ten zapis. Dokładanie nowych prac wiąże się tym samym ze zmianami obowiązków, które są wyszczególnione na papierze. W podpisywanej w momencie rozpoczęcia pracy umowie zaznaczone jest również wynagrodzenie i dodatki, jeżeli przysługują pracownikowi, np. z tytułu wysługi lat. Określony jest również czas przysługującego urlopu wypoczynkowego oraz urlopu na żądanie oraz liczba godzin, które pracownik jest zobowiązany przepracować w miesiącu. W przypadku umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy osobiście w siedzibie firmy lub w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu. W umowie o pracę odprowadzane są wszystkie niezbędne składki ZUS oraz zdrowotne, które są zabezpieczeniem pracownika.

 • Umowa zlecenie

  Umowa zlecenie

  W przypadku umowy o pracę występuje wiele odmienności w stosunku do umowy zlecenia. Przede wszystkim nie opiera się ona na kodeksie pracy, lecz na kodeksie cywilnym. Jej głównym założeniem jest to, że zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie na rzecz zlecającego, w określonym terminie i za ustaloną w umowie zapłatę. Jednak w przypadku umowy tego typu zobowiązania pracodawcy nie obejmują wypłacania minimalnego wynagrodzenia co miesiąc ani nie musi zapewniać urlopu wypoczynkowego. Najczęściej, jeśli zleceniobiorca jest zainteresowany wzięciem urlopu, są to dni bezpłatne, które nie będą wliczane w czasie wypłaty. Plusem jest jednak opłacanie przez pracodawcę składek emerytalno-rentowych w ZUS, chyba że pracownik jest ubezpieczany z innego tytułu, np. poza umową zlecenia posiadaj jeszcze umowę o pracę z innym pracodawcą. Umowa zlecenie pozwala na wykonywanie pracy w dowolnym miejscu, którym nie musi być siedziba pracodawcy. Powinna być wykonywana osobiście, chociaż można część obowiązków przenieść na inną osobę, jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj przedsięwzięcia.

Popularne tagi
 • przedsiębiorca
 • wypłata
 • zleceniobiorca
 • nocna zmiana
 • dyplom
 • kodeks pracy
 • umowa cywilnoprawna
 • część a
 • składki ubezpieczeniowe
 • zasady prowadzenia akt osobowych
 • funt
 • wielka brytania
 • praca
 • godziny pracy
 • wynagrodzenie
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising